Chương 1: Trở lại địa cầu!
Chương 2: Chỉ cần một chiếc đũa!
Chương 3: Tỷ tỷ Tiêu Vũ Phỉ!
Chương 4: Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết!
Chương 5: Hạ Thi Vận!
Chương 6: Pháp khí!
Chương 7: Mất mặt xấu hổ!
Chương 8: Không trị hết, hắn liền thật biết chết!
Chương 9: Huyền Dương Cửu Châm!
Chương 10: Thiên hạ võ đạo ra Ngọc Tiêu!
Chương 11: Tiệc sinh nhật!
Chương 12: Đàn piano đại sư!
Chương 13: Kinh diễm bốn tòa!
Chương 14: Quà sinh nhật!
Chương 15: Tuyệt đại phong hoa!
Chương 16: Thiên Ma Bát Bộ!
Chương 17: Chuyển trường!
Chương 18: Lạt mềm buộc chặt!
Chương 19: Giống nhau chi nhân!
Chương 20: Kiếm đạo Chân Võ!
Chương 21: Cửa trường học phong ba!
Chương 22: Tiêu Vũ Phỉ khốn cảnh!
Chương 23: Ta tới giết người!
Chương 24: Ta có thể tác thành ngươi!
Chương 25: Nghiền ép!
Chương 26: Giết trong chớp mắt Hình Phi Cường!
Chương 27: Phần diễm cửu trọng thiên!
Chương 28: Phương Hạc thần phục!
Chương 29: Phẫn nộ Bành Siêu!
Chương 30: Thần bí đại nhân vật!
Chương 31: Nhóm ba người!
Chương 32: Ngươi đang uy hiếp ta?
Chương 33: Huyền hóa chi thuật!
Chương 34: Đến mà không trả lễ thì không hay!
Chương 35: Nhớ kỹ một khắc này sỉ nhục!
Chương 36: Ngoại viện!
Chương 37: Ai là Tiêu Trần, lăn tới nhận lấy cái chết!
Chương 38: Nửa bước Tiên Thiên!
Chương 39: Một chiêu miểu sát!
Chương 40: Phối trí linh dược!
Chương 41: Kiếm trung chi thánh!
Chương 42: Cổ Hải giao dịch hội!
Chương 43: Ngẫu nhiên gặp!
Chương 44: Tào Nhạn Tuyết!
Chương 45: Sử gia lễ đính hôn!
Chương 46: Chúng ta đến tìm cớ!
Chương 47: Ngươi thành công để cho ta phá lệ!
Chương 48: Ngươi tự xem xử lý đi!
Chương 49: Một chiêu cơ hội!
Chương 50: Tào Nhạn Tuyết thỉnh cầu!