Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị - Ngạo Tài

Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Tử Vi Tiên Vực duy nhất đứng ở tiên đạo chi đỉnh Tiên Hoàng Tiêu Trần, trở lại đô thị, phát hiện rất nhiều điều thú vị. Đã từng hắn bỏ lại rác rưởi công pháp, bị một đống người tôn sùng là võ đạo Thánh Điển.
Đã từng khóc xin gọi hắn là sư phụ người, trở thành người người kính ngưỡng Thần Cảnh cường giả.
Tiêu Trần: Có hay không mạnh mẽ một chút đối thủ?

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Trở lại địa cầu!
Chương 2: Chỉ cần một chiếc đũa!
Chương 3: Tỷ tỷ Tiêu Vũ Phỉ!
Chương 4: Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết!
Chương 5: Hạ Thi Vận!
Chương 6: Pháp khí!
Chương 7: Mất mặt xấu hổ!
Chương 8: Không trị hết, hắn liền thật biết chết!
Chương 9: Huyền Dương Cửu Châm!
Chương 10: Thiên hạ võ đạo ra Ngọc Tiêu!
Chương 11: Tiệc sinh nhật!
Chương 12: Đàn piano đại sư!
Chương 13: Kinh diễm bốn tòa!
Chương 14: Quà sinh nhật!
Chương 15: Tuyệt đại phong hoa!
Chương 16: Thiên Ma Bát Bộ!
Chương 17: Chuyển trường!
Chương 18: Lạt mềm buộc chặt!
Chương 19: Giống nhau chi nhân!
Chương 20: Kiếm đạo Chân Võ!
Chương 21: Cửa trường học phong ba!
Chương 22: Tiêu Vũ Phỉ khốn cảnh!
Chương 23: Ta tới giết người!
Chương 24: Ta có thể tác thành ngươi!
Chương 25: Nghiền ép!
Chương 26: Giết trong chớp mắt Hình Phi Cường!
Chương 27: Phần diễm cửu trọng thiên!
Chương 28: Phương Hạc thần phục!
Chương 29: Phẫn nộ Bành Siêu!
Chương 30: Thần bí đại nhân vật!
Chương 31: Nhóm ba người!
Chương 32: Ngươi đang uy hiếp ta?
Chương 33: Huyền hóa chi thuật!
Chương 34: Đến mà không trả lễ thì không hay!
Chương 35: Nhớ kỹ một khắc này sỉ nhục!
Chương 36: Ngoại viện!
Chương 37: Ai là Tiêu Trần, lăn tới nhận lấy cái chết!
Chương 38: Nửa bước Tiên Thiên!
Chương 39: Một chiêu miểu sát!
Chương 40: Phối trí linh dược!
Chương 41: Kiếm trung chi thánh!
Chương 42: Cổ Hải giao dịch hội!
Chương 43: Ngẫu nhiên gặp!
Chương 44: Tào Nhạn Tuyết!
Chương 45: Sử gia lễ đính hôn!
Chương 46: Chúng ta đến tìm cớ!
Chương 47: Ngươi thành công để cho ta phá lệ!
Chương 48: Ngươi tự xem xử lý đi!
Chương 49: Một chiêu cơ hội!
Chương 50: Tào Nhạn Tuyết thỉnh cầu!