Chương 1: Quán bar tình cờ gặp gỡ
Chương 2: Tài nguyên cộng hưởng
Chương 3: Nghề nghiệp đánh giá
Chương 4: Nữ tửu quỷ
Chương 5: Công việc mới
Chương 6: Nghề nghiệp định vị
Chương 7: Glynn trạm gác
Chương 8: Cô độc chưa ngủ
Chương 9: Tự do vật trang sức
Chương 10: Tạm thời tránh mũi nhọn
Chương 11: Trận đầu
Chương 12: Huyễn băng Niếp Niếp
Chương 13: Tiểu hắc cái chết
Chương 14: Có khách tới chơi
Chương 15: Zelda thành
Chương 16: Tucker kiếm sĩ
Chương 17: Barranca hộ vệ
Chương 18: Bảo hộ phí
Chương 19: Đi nhanh giày
Chương 20: Chúc phúc quyển sách
Chương 21: Liều mạng một trận chiến
Chương 22: Không kẽ hở chi ngục
Chương 23: Trước chiến chuẩn bị
Chương 24: Thí tốt bảo đảm soái
Chương 25: Kẻ thù tri kỷ
Chương 26: Chiến đấu Dwarf
Chương 27: Mượn binh
Chương 28: Hợp tác khúc nhạc dạo
Chương 29: Sài lang binh doanh
Chương 30: Giả lập trung tâm
Chương 31: Login thời gian
Chương 32: Biến dị sài lang
Chương 33: Tử chiến đến cùng
Chương 34: Có khách tới chơi
Chương 35: Hắc Thạch sơn mạch
Chương 36: Căng tin ẩu đả
Chương 37: Trao trả nhiệm vụ
Chương 38: Khiêu chiến trận đấu
Chương 39: Chuẩn bị một cuộc chiến
Chương 40: Sàn quyết đấu
Chương 41: Lâm trận treo máy
Chương 42: Biến trận
Chương 43: Khiêu chiến tái một
Chương 44: Khiêu chiến tái hai
Chương 45: Khiêu chiến tái ba
Chương 46: Khiêu chiến tái bốn
Chương 47: Nguyệt Thạch Thú
Chương 48: Vây bắt thất bại
Chương 49: Nguyệt Thượng Liễu Sao
Chương 50: Nhân Ước Hoàng Hôn