Chương 1: Mộc kiếm thí tâm!
Chương 3: Sinh tử vật luận!
Chương 5: Công pháp mảnh vụn!
Chương 7: Không chịu nổi một kích!
Chương 9: Phát đại tài!
Chương 11: Thanh Vân Tiểu Trúc!
Chương 13: Lớn mật ý tưởng!
Chương 15: Xuất thủ!
Chương 17: Mộ Ninh Tuyết!
Chương 19: Đánh loạn!
Chương 21: Lục Thiên Minh!
Chương 23: Săn yêu!
Chương 25: Đưa tới cửa!
Chương 27: Liên minh!
Chương 29: Kỳ phùng địch thủ!
Chương 31: Nhất Kiếm Vạn Lôi Vũ!
Chương 33: Đánh tới!
Chương 35: Quỷ dị!
Chương 37: Không ai có thể ngăn cản!
Chương 39: Trương Phong Linh chất vấn!
Chương 41: Kết quả!
Chương 43: Nội tông!
Chương 45: Đệ Tứ Tầng!
Chương 47: Thần bí Đệ Thất Tầng!
Chương 49: Cành ô liu!
Chương 51: Con ruồi!
Chương 53: Tự nguyện!
Chương 55: Về phía trước!
Chương 57: Lại phế
Chương 59: Ba tháng chi giới hạn!
Chương 61: Ẩn giấu thủ đoạn
Chương 63: Ma huyết!
Chương 65: Mời
Chương 67: Cứu tinh!
Chương 69: Phân biệt
Chương 71: Liên minh
Chương 73: Cửa thành
Chương 75: Sụp đổ
Chương 77: Vô địch!
Chương 79: Tan đi!
Chương 81: Dưỡng thương!
Chương 83: Buổi đấu giá
Chương 85: Thiên Phẩm đan dược
Chương 87: Ra giá
Chương 89: Tống gia mời!
Chương 91: Uy hiếp!
Chương 93: Băng Phong!
Chương 95: Luyện đan!
Chương 97: Huyền Chi Hựu Huyền!
Chương 99: Dị Tượng