Cực Phẩm Tiên Thê Ái Thượng Ngã -

Cực Phẩm Tiên Thê Ái Thượng Ngã

  • Tác giả:

Lăng Tiểu Phàm quốc chi lợi nhận nhất tổ thành viên trung tâm, ẩn tại thành phố dân gian cao thủ. Vốn định trải qua bình thường yên lặng cuộc sống, nhưng mà lại bị một cái tưởng lầm là 18+ trò chơi phá vỡ hắn sinh hoạt yên ổn, tự tay thiết lập hoàn mỹ tiểu la lỵ vậy mà xuất hiện ở trong hiện thực. Tùy theo mà đến là: Mỹ nữ? Tiền tài? Quyền lực?

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI