Chương 1: May mắn thăng cấp hệ thống
Chương 3: Từ Hạo Thiên tình cảnh
Chương 5: Các hiển khả năng
Chương 7: Ta có tội
Chương 9: Kỹ năng thôn phệ
Chương 11: Chi thứ nhất tuyến nhiệm vụ
Chương 13: Voi ma mút huyết mạch
Chương 15: Ưng Sư
Chương 17: Càn khôn đại na di thần công
Chương 19: Huyền Quan cảnh
Chương 21: Ôn nhu hiền thục Bạch Tố Trinh
Chương 23: Hám Thiên Thần Thương
Chương 25: Thái Nhất Thần Giải
Chương 27: Thần Ma Cửu Biến
Chương 29: Gió nổi mây phun
Chương 31: Tử Hà Tiên Tử
Chương 33: Thần Giáo
Chương 35: Miểu sát
Chương 37: Nơi đầu sóng ngọn gió
Chương 39: Ông tổ nhà họ Tần ác mộng
Chương 41: Thú triều
Chương 43: Rung động nhân tâm ra sân
Chương 45: Bá Vương Thương Pháp
Chương 47: Con kiến hôi nghịch tập
Chương 49: Dẫn động khí vận
Chương 51: Tỷ Can
Chương 53: Tỷ Can mang tới hảo vận
Chương 55: Vương Cấp cảnh tôi tớ
Chương 57: Tử Thụ Tiên Y
Chương 59: Đến từ mười ba tử khiêu chiến
Chương 61: Ốc đảo Mị Ảnh
Chương 63: Vì dân trừ hại
Chương 65: Chính nghĩa hóa thân
Chương 67: Kim Sinh Kỳ Thủy
Chương 69: Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết
Chương 71: Trầm Trân Nhi
Chương 73: Hắc Toàn Phong mới lập công
Chương 75: Lệnh Hồ Sơn Lam
Chương 77: Tìm đường chết kẻ đánh lén
Chương 79: Đốn ngộ
Chương 81: Một búa oai
Chương 83: Thủy Miểu Miểu lựa chọn
Chương 85: Thần lực Hám Thiên
Chương 87: Địa Giai cảnh nhất phẩm
Chương 89: Chu Tử Chân
Chương 91: Tam kiệt ném bái
Chương 93: Bắc gia diệt môn
Chương 95: Tiềm Long Bảng
Chương 97: Thiên Huyền quốc đệ nhất thiên tài
Chương 99: Tử Hà hiển uy