Chương 1: Xuyên qua cũng có thể ra sự cố?
Chương 2: Trái cây năng lực giả
Chương 3: Năng lực khai phát
Chương 4: Ta có phải hay không quên đi cái gì?
Chương 5: Thiểm điện nghe ta hiệu lệnh!
Chương 6: Có chút quá mức phương chu
Chương 7: Thương nghiệp lẫn nhau thổi
Chương 8: Có thể đi hay không điểm tâm??
Chương 9: Thời gian giống như không đúng lắm?
Chương 10: Siêu tân tinh Roger là thứ quỷ gì?
Chương 11: Tây Hải văn hóa
Chương 12: Có ý tứ tửu quán
Chương 13: Vogelis sau cùng ôn nhu
Chương 14: MisDax, cầu Like, đều cầu)
Chương 15: Kịch đấu (cầu Like)
Chương 16: Tuyệt sát
Chương 17: Tiểu phóng viên Nicolas
Chương 18: Bạch Dạ Xoa (cầu Like)
Chương 19: Nổi danh phải thừa dịp sớm
Chương 20: Đi đến sân khấu
Chương 21: MisDax)
Chương 22: Đại lão chú ý
Chương 23: Ta lão phân cũng là người làm công tác văn hoá
Chương 24: Sengoku Đại tướng tới
Chương 25: Tiểu hỏa tử ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ (cầu Like)
Chương 26: Gia nhập Hải quân (cầu Like a!!!)
Chương 27: Gặp thoáng qua (cầu Like)
Chương 28: Hải quân tổng bộ cùng Kurama (cầu Like)
Chương 29: MisDax)
Chương 30: MisDax)
Chương 31: Thiểm điện cùng ta mà đi, phong bạo nghe ta hiệu lệnh
Chương 32: Kurama giận hủy đi Hải Quân bản bộ (cầu Like a!)
Chương 33: Bốn năm về sau
Chương 34: Thế giới mới cách cục cùng kế hoạch (các vị đại lão cầu Like ~)
Chương 35: Chấp hành nhiệm vụ (cầu Like ~)
Chương 36: MisDax cầu Like)
Chương 37: Đại chiến Đỏ Bá Tước (cầu Like ~)
Chương 38: Goro Goro no Mi thực lực chân chính!
Chương 39: Thức tỉnh
Chương 40: Kết thúc (cầu Like a ~)
Chương 41: Thăng nhiệm Trung tướng, Hải quân nội bộ thế cục
Chương 42: Lão tử Trung tướng phụ tá lại là cái muội tử!
Chương 43: MisDax)
Chương 44: Tiếp xúc Caesar. Clown
Chương 45: Caesar bị dao động què (cầu Like ~)
Chương 46: Nghỉ ngơi (cầu Like)
Chương 47: Cùng Gion hẹn hò?
Chương 48: Cho Gion tiến hành tư tưởng giáo dục
Chương 49: Hải quân bi ai (2/ 10)
Chương 50: Roger động tĩnh (cầu các vị đại lão đặt mua ~ cất giữ ~)