Chương 1: Ngày xưa thiên tài trở về
Chương 2: Sơ ngộ điện tử cạnh kỹ nam thần
Chương 3: Hai đại “Nam thần” châm mang đối lập
Chương 4: Ẩn danh trở lại sân trường
Chương 5: Người ta gọi là “Nam Ca,” soái lên
Chương 6: “Bắc Ca,” một đánh thành danh
Chương 7: Này đáng yêu bảo nhà ai?
Chương 8: Chờ thấy ca ca ta lại đi?
Chương 9: Ca ca là hắn?
Chương 10: Mạc Bắc bắt đầu hành động
Chương 11: Cùng King Thần một cái đội?
Chương 12: Hai người cộng thêm wechat
Chương 13: Tiểu ca ca quá tuấn tú
Chương 14: K thần gửi tin nhắn
Chương 15: K Thần giả bộ đáng yêu
Chương 16: K thần cùng Bắc Ca, đối đầu
Chương 17: Lão đại đánh
Chương 18: Hai cái lão đại không xong
Chương 19: Hai cái lão đại chơi game
Chương 20: K thần cố ý đưa
Chương 21: K thần vô sỉ
Chương 22: “Nam Ca,” lại sẽ làm bài thi!
Chương 23: Tiểu ca ca, ta ở trường học các ngươi đối diện
Chương 24: Các lão đại lần nữa chống lại!
Chương 25: Vương không thấy Vương hai cái lão đại
Chương 26: Lỡ hẹn? Chúng ta có thể đi Nhị Trung
Chương 27: Tiểu ca ca, ở đây không
Chương 28: Phong Nại trở về, tốt đi, tiểu ca ca
Chương 29: Mạc Bắc, Chiến Đội mới phụ trợ
Chương 30: Cùng tiểu ca ca ước hẹn
Chương 31: Hai người ca ca oán hận chất chứa đã lâu
Chương 32: Soái nổ Bắc
Chương 33: Được rồi, mang theo ca ca đi
Chương 34: Hai cái lão đại lại gặp mặt
Chương 35: Tràng gặp mặt này có hỏa vị
Chương 36: Tại sao còn không đánh
Chương 37: Phong Nại vứt nồi, tiểu ca ca
Chương 38: Chẳng qua là lần này không đánh
Chương 39: Hai cái Lão Đại chụp ảnh chung
Chương 40: Thực chùy cong
Chương 41: K Thần chọn lựa thành viên mới
Chương 42: Một cái nhà trọ, vẫn là không thể đánh
Chương 43: Cường hắn? Vẫn là hôn hắn?
Chương 44: K thần tâm lý phức tạp
Chương 45: Hai cái Lão Đại ở chung
Chương 46: Lần thứ nhất ngủ
Chương 47: Ngủ K Thần
Chương 48: Thích người là nàng?
Chương 49: Hắn là nàng mê đệ?
Chương 50: K Thần công báo tư thù