Chương 1: Bị một nữ nhân đánh?
Chương 2: Lại là xuyên qua
Chương 3: Không có mất trí nhớ
Chương 4: Cực phẩm lại lần nữa tìm tới môn
Chương 5: Huyền tu lực lượng
Chương 6: Tuấn mỹ vô trù
Chương 7: Trong gương chính là ai?
Chương 8: Đương hắn là dọa đại sao
Chương 9: Hệ thống tinh linh
Chương 10: Cực Âm Phượng Linh thể
Chương 11: Không có đánh tráo
Chương 12: Võ tu
Chương 13: Kiếm lấy tích phân phương pháp
Chương 14: Khống Hỏa Quyết
Chương 15: Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc
Chương 16: Đưa phân đại lễ
Chương 17: Cực phẩm hai người
Chương 18: Đem ngươi quần áo cởi
Chương 19: Rời đi Lưu gia
Chương 20: Thành công rời đi
Chương 21: Tìm tra
Chương 22: Thiếu gia rốt cuộc sẽ khi dễ người khác
Chương 23: Trở lại Chiến gia
Chương 24: Chiến gia tiểu thúc
Chương 25: Trước không nói cho gia gia cùng tiểu thúc
Chương 26: Vô cấp bậc đan dược
Chương 27: Chiến gia thiên tài đại ca
Chương 28: Vô điều kiện sủng nịch
Chương 29: Dũ Hợp Đan
Chương 30: Tinh thần lực sử dụng
Chương 31: Tạc lò thành đan
Chương 32: Đỉnh nổ mạnh đầu Chiến Vô Tà
Chương 33: Tinh thần lực khô kiệt
Chương 34: Ai là cẩu đâu?
Chương 35: Cho ta quăng ra ngoài!
Chương 36: Cho bọn hắn bồi thường
Chương 37: Chỗ trống thị trường
Chương 38: Ra cửa luôn là gặp được cẩu
Chương 39: Các ngươi tìm chết!
Chương 40: Oan gia ngõ hẹp
Chương 41: Ngụy quân tử
Chương 42: Thần bí hắc y nhân
Chương 43: Lặng yên không một tiếng động thay đổi
Chương 44: Ta như thế nào biết ngươi về sau sẽ không quỵt nợ?
Chương 45: Ngươi lại thiếu ta một cái mệnh
Chương 46: Một ngàn viên Hồi Huyền Đan
Chương 47: Còn vừa lòng sao?
Chương 48: Đổi trắc chất ngọc thạch
Chương 49: Bị phế bỏ tu vi
Chương 50: Chuyện này giao cho ta

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI