Chương 1: Mạch gia thôn
Chương 2: Từ đường dị sự
Chương 3: Mạch gia tổ tiên
Chương 4: Tỉnh lại
Chương 5: Chết bệnh
Chương 6: Ăn nhờ ở đậu
Chương 7: Cái gọi là Tu Tiên Giới
Chương 8: Tu luyện
Chương 9: Linh khí nhập thể
Chương 10: Lưu ly châu bí mật
Chương 11: Ba năm
Chương 12: Cái thứ nhất người tu tiên
Chương 13: Gặp
Chương 14: Tâm hoài bất quỹ
Chương 15: Nhân tâm khó dò
Chương 16: Bị nắm
Chương 17: Hấp linh
Chương 18: Trên đường đi gặp đấu pháp
Chương 19: Mạch gia khách đến
Chương 20: Trúc cơ cùng luyện khí
Chương 21: Cáo biệt thế tục
Chương 22: Hỏi thăm tin tức
Chương 23: Thanh Mông Sơn Lục gia
Chương 24: Diệp Giang đi về phía
Chương 25: Đông mông sơn
Chương 26: Diệp Giang
Chương 27: Thúc cháu gặp lại
Chương 28: Rời đi
Chương 29: Phường thị thiếu niên
Chương 30: Rừng rậm
Chương 31: Giết người
Chương 32: Kiểm kê
Chương 33: Gió êm sóng lặng
Chương 34: Tiên đài hội
Chương 35: Tỷ thí
Chương 36: Thắng được
Chương 37: Nhập phái
Chương 38: Nói chuyện phiếm
Chương 39: Luyện khí thập nhất tầng
Chương 40: Bình tĩnh cuộc sống
Chương 41: Trên đường đi gặp
Chương 42: Không cảm kích
Chương 43: Vạn pháp các
Chương 44: Sinh kế
Chương 45: Yêu chiến
Chương 46: Sương mù cốc
Chương 47: Mê cung
Chương 48: Phá trận
Chương 49: Sơ thắng
Chương 50: Đục nước béo cò