Thiên Tôn Giáng Trần - Bút Gãy Thần Cơ

Thiên Tôn Giáng Trần

Sau khi Trần Vũ đi xuống nhiều nơi trong Đại Thiên Thới Giới để hóa giải tai kiếp, thì đến nay một tai kiếp lại ập tới một nơi khác trong phàm giới, Phật đường đi qua cầu xin Đức Ngọc Hoàng cho người xuống trần giúp dân, nên Tiểu Vũ đi xuống dưới, hắn hành sự theo Thiên Cơ, chấn chỉnh là người nơi đó!

Hắn không chơi theo kiểu luân hồi nữa mà chọn đường mượn xác hoàn hồn (tương tự trùng sinh).

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu