Chương 1: Người bên dưới
Chương 2: Trương Sở Lam khiếp sợ
Chương 3: Trở về cùng khen thưởng
Chương 4: Ta chưa từng có nghe qua yêu cầu như thế!
Chương 5: Chó ngoan không cản đường
Chương 6: Tuyệt thế y thuật
Chương 7: Diệp lão
Chương 8: Về nhà!
Chương 9: Ân oán
Chương 10: Tháng ba ước hẹn
Chương 11: Qua lại, thế giới mới!
Chương 12: Thế kỷ vĩ nhân!
Chương 13: Hoàn thiện thuyết tương đối
Chương 14: Ám sát
Chương 15: Mở hòm báu
Chương 16: Não vực khai phá
Chương 17: Hai cái lựa chọn?
Chương 18: Chuyện này có khó khăn gì!
Chương 19: Lão sư, ngươi có bệnh
Chương 20: Ngươi đánh cái thời gian
Chương 21: Qua lại, cái thứ ba thế giới!
Chương 22: Hải tặc nữ đế
Chương 23: Ta có thể giúp ngươi!
Chương 24: Nữ đế khiếp sợ
Chương 25: Hoa Hạ y thuật
Chương 26: Hải quân
Chương 27: Lưu lại?
Chương 28: Trở về
Chương 29: Phần thưởng phong phú!
Chương 30: Thuộc tính điểm mang đến biến hóa!
Chương 31: Lệnh bài
Chương 32: Đi phía đông (Touhou)!
Chương 33: Một cái làm?
Chương 34: Ta không xong rồi
Chương 35: Haoshoku Haki
Chương 36: Ta sai rồi!
Chương 37: Nhiệm vụ mới!
Chương 38: Hiện ra ‘Under One Person’!
Chương 39: Chỉ đến như thế
Chương 40: Thực lực
Chương 41: ‘Toàn Tính’ mời
Chương 42: Chờ đợi
Chương 43: Cùng ta đánh, ngươi cũng xứng!
Chương 44: Chiến
Chương 45: Trở về!
Chương 46: Cái thứ nhất hoàng kim hòm báu
Chương 47: Xa hoa khen thưởng
Chương 48: Diệp thị châu báu
Chương 49: Ta Trần Vũ nói xin lỗi với ngươi
Chương 50: Giám bảo