Chương 1: Đại sự không ổn!
Chương 2: Hắn... Không xứng!
Chương 3: 1 đầu tiểu xà, cũng dám càn rỡ?
Chương 4: Ngươi quá đem mình làm rễ hành!
Chương 5: Kiếm nơi tay, thiên hạ ta có!
Chương 6: Chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng kiếm?!
Chương 7: Vân Tượng thành thứ nhất luyện đan thiên tài
Chương 8: Để cho ta xoa xoa là được rồi!
Chương 9: Tô Thanh Ngâm
Chương 10: Gia tộc Chấp Pháp đường
Chương 11: 1 kiếm!
Chương 12: Ta phục ngươi con mẹ ngươi!
Chương 13: Hợp tác
Chương 14: Câu cá
Chương 15: Toàn bộ chém giết!
Chương 16: La Hiên Minh
Chương 17: Kiếp trước duy nhất cơ duyên
Chương 18: Nhìn kỹ!
Chương 19: Đem ngươi giày ăn hết!
Chương 20: Ám Thiên lâu!
Chương 21: Liên quan éo gì đến cm mày!
Chương 22: Có gan ngươi đánh ta a!
Chương 23: Đoạt vị trí!
Chương 24: Cái này 1 chiêu, ta tới đón!
Chương 25: Chân Dương lệnh!
Chương 26: Nghiền ép các ngươi đám rác rưởi này!
Chương 27: 31 giây!
Chương 28: Hâm mộ chết lão tử!
Chương 29: Có thể đưa cho ta sao?
Chương 30: Lão tử còn muốn nhằm vào ngươi đâu!
Chương 31: Ngươi còn dám cùng ta cược?
Chương 32: Ngươi còn có cái gì nhưng thua sao?
Chương 33: Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng nổi ta?
Chương 34: Khách không mời mà đến!
Chương 35: Ngươi cũng 1!
Chương 36: La Hàn quỷ kế!
Chương 37: Ta mới 16 tuổi!
Chương 38: Đều cút ra ngoài cho ta!
Chương 39: Hành hung!
Chương 40: Ngươi cũng đã biết tên của hắn?
Chương 41: Ngươi nhưng nguyện cưới nữ nhi của ta?
Chương 42: Phồn Tinh Thập Cửu Biến!
Chương 43: Luyện đan!
Chương 44: Thiên Biến Vạn Hóa Kiếm!
Chương 45: Mở Linh Hải!
Chương 46: Đây là chính ngươi đáng đời!
Chương 47: Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta!
Chương 48: Nhẹ nhõm quá quan!
Chương 49: Đinh cửu ban!
Chương 50: Xấu ma đầu giáo dục phương pháp!