Chương 1: Truyền thừa
Chương 2: Ma võ song hệ thực trang giả
Chương 3: Ta cũng là thực trang giả
Chương 4: Trận đầu quyết đấu
Chương 5: Cổ Lị Ti
Chương 6: Liệp tộc thánh địa
Chương 7: Bốn hạng cơ sở huấn luyện
Chương 8: Liệp Hoàng thiên phú
Chương 9: Để ta làm bảo tiêu?
Chương 10: Dưới mặt đất người quyết đấu
Chương 11: Siêu cường tránh né
Chương 12: Năm mũi tên kết cục đã định
Chương 13: Sinh vật sở nghiên cứu
Chương 14: Số liệu dị thường
Chương 15: Khảm Mạc mời
Chương 16: Bóng đen
Chương 17: Có thể so với kinh điển quyết đấu
Chương 18: Long Cẩn mời
Chương 19: Xin lỗi
Chương 20: Tầng thứ hai thiên phú
Chương 21: Đặc chiến nhị đội
Chương 22: Người sói thêm so đặc
Chương 23: Thương Bá nguy cơ
Chương 24: Giải quyết thú nhân
Chương 25: Âu Dương Lực trả thù
Chương 26: Đặc cần hiệp hành đại đội
Chương 27: Lâm Cách tới
Chương 28: Liệt hổ đặc chiến đoàn
Chương 29: Tinh linh Thánh Điện Tư Tế
Chương 30: Thực Giáp khác nhau
Chương 31: Mẫu thân tin tức
Chương 32: Tam đại khu người quyết đấu
Chương 33: Cuồng vọng! Một đôi hơn mười?
Chương 34: Kinh điển trong kinh điển
Chương 35: Rất có ý tứ một người
Chương 36: Tiềm lực kích phát dược tề
Chương 37: Mỹ nữ ăn trộm
Chương 38: Đường ca đường đệ
Chương 39: Liên hoan
Chương 40: Danh ngạch cướp đoạt giả
Chương 41: Huyền ma khống
Chương 42: Lâm Tường bốn khống
Chương 43: Thơ ấu ký ức
Chương 44: Vô số vết thương
Chương 45: Đánh giá
Chương 46: Đệ nhất danh
Chương 47: Chúng ta là một loại người
Chương 48: Huynh đệ tình nghĩa
Chương 49: Thắng!
Chương 50: Bố lỗ đặc đại rừng cây thổ dân