Chương 1: Từ Thần Ma thế giới trở về
Chương 2: Tử Dương Bất Diệt Quyết
Chương 3: Thiên Cân Trụy
Chương 4: Hóa kính Tông Sư
Chương 5: Vân Thâm Bất Tri Xử
Chương 6: Tông Sư tên
Chương 7: Dùng cái gì tới phù hộ
Chương 8: Lâm Thừa Chí
Chương 9: Tất nhiên tới cũng đừng đi
Chương 10: Cách không giết người
Chương 11: Họp lớp
Chương 12: Sở ca, có lỗi với a!
Chương 13: Tai họa đến cửa
Chương 14: Mặt mũi không dùng được
Chương 15: Ra mặt
Chương 16: Lấy tiền mua mệnh
Chương 17: Uốn nắn công pháp
Chương 18: Trường học khai phóng ngày
Chương 19: Mộc kiếm thiếu nữ
Chương 20: Kiếm đạo
Chương 21: Cửu Nguyệt Phi Tuyết
Chương 22: Cổ vật hội
Chương 23: Tranh cãi
Chương 24: Ngươi đem cả nhà chết bất đắc kỳ tử
Chương 25: Hung ác đỉnh
Chương 26: Bái ta như bái thần
Chương 27: Luyện chế đan dược
Chương 28: Bỏ ra phải có tôn trọng
Chương 29: Trương gia xảy ra chuyện
Chương 30: Vì là tống chung mà đến
Chương 31: Tông Sư Tiết Bách Thắng
Chương 32: Hồng Môn
Chương 33: Người phương nào không thể giết!
Chương 34: Long Đằng bộ đội
Chương 35: Ai diệu thủ hồi xuân
Chương 36: Vọng, văn, vấn, thiết
Chương 37: Thần Quỷ Thập Tam Châm
Chương 38: Tất cả so thiên thu
Chương 39: Tiễn đưa ngươi một trận tạo hóa
Chương 40: Y học kỳ tích
Chương 41: Giang Châu, Ngụy Cửu Gia!
Chương 42: Dẫn sói vào nhà
Chương 43: Trương gia trang viên quyền tài sản
Chương 44: Chịu chết
Chương 45: Tình cờ gặp Hoàng Mộng Đình
Chương 46: Tặng cho ngươi tiểu muội muội
Chương 47: Trương gia nội tạp
Chương 48: Bảo nàng tới đón ta
Chương 49: Lý Mộc Uyển tư duy hình thái
Chương 50: Trầm đại thiếu!