Quyển 1 - Chương 1: Kiếm Tiên Trần Cận Nam
Chương 2: Thiếu niên Tông Sư
Chương 3: Không bằng con ruồi
Chương 4: Xin chỉ giáo
Chương 5: Chỉ cầu một trận chiến
Chương 6: Hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc
Chương 7: Trà trộn vào Hoàng Cung
Chương 8: Nữ?
Chương 9: Nửa bước Cương Kính
Chương 10: Làm cái giao dịch
Chương 11: Tiểu Bảo cầu cứu
Chương 12: Gắp lửa bỏ tay người
Chương 13: Lưỡng bại câu thương
Chương 14: Bối oa Vi Tiểu Bảo
Chương 15: Hoàng Đế thì lại làm sao?
Chương 16: Bảo quản Tứ Thập Nhị Chương Kinh
Chương 17: Làm sao đều yêu thích nữ giả nam trang?
Chương 18: Ngô Ứng Hùng oán hận
Chương 19: Tính toán
Chương 20: Mượn giường dùng một lát
Chương 21: Nữ nhân ngu xuẩn
Chương 22: Ta không đáp ứng
Chương 23: Cận chiến Vô Địch
Chương 24: Ngô Tam Quế Chi Tử
Chương 25: Thủ đoạn
Chương 26: Người không phục chết
Chương 27: Ám sát
Chương 28: Độc Tí Thần Ni
Chương 29: Tạo phản
Chương 30: Ngự giá thân chinh
Chương 31: Tấn công Nam Kinh
Chương 32: Nam Kinh thành phá
Chương 33: Không giết, dùng cái gì bình thiên hạ? (quyển chung)
Quyển 2 - Chương 34: Thần Điêu
Chương 35: Huyền trọng
Chương 36: Người trong đồng đạo
Chương 37: Chúng ta không giống nhau (canh thứ hai cầu phiếu đề cử)
Chương 38: Diệp Quân, ta nhớ kỹ ngươi
Chương 39: Giúp người bối hắc oa?
Chương 40: Ta nói ta là Vương Trùng Dương các ngươi làm sao không tin?
Chương 41: Vậy thì đánh vào đi
Chương 42: Sư phụ của ta nói. . .
Chương 43: Lý Mạc Sầu bi phẫn
Chương 44: Làm chuyện nên làm
Chương 45: Hoàng Dung
Chương 46: Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc
Chương 47: Các ngươi đều không đúng
Chương 48: Một thương đâm giết
Chương 49: Ta biết ngươi nhất định sẽ đến
Chương 50: Trường thương nơi tay máu còn tinh