Chương 1: Toàn thôn giết người
Chương 2: Từ hôm nay lên, ta làm ác nhân
Chương 3: Đêm tối, Tử Thần tới!
Chương 4: Thiên tài nhiều
Chương 5: Ngoan nhân
Chương 6: Thú linh ra, thế vô địch
Chương 7: Liền muốn nhìn ngươi cuồng
Chương 8: Luyện Khí Sư bí mật
Chương 9: Vạch mặt
Chương 10: So tài
Chương 11: Vũ khí sụp đổ
Chương 12: Mời chào
Chương 13: Đêm tối, có giết mà đến
Chương 14: Đêm tối kịch chiến
Chương 15: Bị mai phục
Chương 16: Thiên tài địa bảo
Chương 17: Đưa tay chính là làm
Chương 18: Lần nữa khiêu chiến
Chương 19: Có người mời yến
Chương 20: Oanh sát hết thảy
Chương 21: Tình thế nghịch chuyển
Chương 22: Bất khuất chiến ý
Chương 23: Xông phá thiên
Chương 24: Tiến Vũ Tháp
Chương 25: Phá quan xuất tháp
Chương 26: Xuống núi
Chương 27: Gia nhập Hỏa Kiếm Đường
Chương 28: Lại vào Thú Sơn sơn mạch
Chương 29: Bọ ngựa bắt ve
Chương 30: Quyết đấu Mãnh Hổ Đường
Chương 31: Tô Tranh xuất thủ
Chương 32: Đại hoạch toàn thắng
Chương 33: Thân phận bại lộ
Chương 34: Giết đến tận cửa đi
Chương 35: Cường sát, toàn thân trở ra
Chương 36: Truy sát
Chương 37: Săn giết
Chương 38: Mượn ‘Đao’ giết người
Chương 39: Lại gặp Hỏa Lưu Tinh
Chương 40: Linh Tuyền Cảnh cao thủ
Chương 41: Mưu đồ làm loạn
Chương 42: Thiên thạch bí bảo
Chương 43: Thiên tài tề tụ
Chương 44: Lực lay Sở Thiếu Thiên
Chương 45: Đại chiến Vương Hổ
Chương 46: Liếc mắt lui địch
Chương 47: Trở về
Chương 48: Đại chiến tương khởi
Chương 49: Trước khảo hạch
Chương 50: Huyễn cảnh khảo hạch