Chương 1: Thời đại hắc ám, dung hợp ký ức
Chương 2: Đế Vũ Kinh, đến trường
Chương 3: Hiệu trưởng Mạc Hồng Phong
Chương 4: Vũ Đế không thể khinh nhờn
Chương 5: Nghe không hiểu tiếng người sao?
Chương 6: Adam cùng Cầu Vồng Ngũ Sắc
Chương 7: Người Lâm gia đến
Chương 8: Adam chết
Chương 9: Chiến đấu
Chương 10: Tứ đại gia tộc đến, điên cuồng hành động
Chương 11: Cung chủ Băng Cung, Vân Tinh Trúc
Chương 12: Bạch Tử
Chương 13: Bí mật vũ trụ
Chương 14: Trở về, học sinh mới
Chương 15: Lần thứ hai xung đột
Chương 16: Đường Nguyệt
Chương 17: Thân thế
Chương 18: Nhận thân
Chương 19: Kiểm tra thực lực
Chương 20: Nàng là Vũ gia tiểu công chúa
Chương 21: Trung tâm giải trí
Chương 22: Tiểu đội Hổ Nha
Chương 23: Đi săn
Chương 24: Ma Sói
Chương 25: Vây giết
Chương 26: Đại Bàng Lửa biến gà trụi lông
Chương 27: Trở về
Chương 28: Giáo huấn
Chương 29: Nướng thịt ngoài trời
Chương 30: Bí mật của võ giả liên minh
Chương 31: Rung động (p1)
Chương 32: Rung động (p2)
Chương 33: Phiêu Vân Vũ Bộ
Chương 34: Cửu U Hỗn Độn Quyết
Chương 35: Linh hồn bị phong ấn
Chương 36: Xuất phát
Chương 37: Kiểm tra trước cuộc thi
Chương 38: Vũ Minh phát uy
Chương 39: Xếp hạng (p1)
Chương 40: Xếp hạng (p2)
Chương 41: Mệnh lệnh của Bạch Tử
Chương 42: Hắn là huynh đệ của ta
Chương 43: Huyết thệ
Chương 44: Thực chiến
Chương 45: Sinh tử chiến
Chương 46: Tử chiến (p1)
Chương 47: Tử chiến (p2)
Chương 48: Phản ứng, truyền thụ võ kỹ
Chương 49: Thông Mạch cảnh
Chương 50: Khởi đầu đáng sợ