Vạn Cổ Chi Vương - Khoái Xan Điếm

Vạn Cổ Chi Vương

Chắc hẳn bạn đọc có ấn tượng sâu sắc với các tác phẩm kinh điển của Khoái Xan Điếm như Vĩnh Hằng Chi Tôn, Chúa Tể Chi Vương thì càng không nên bỏ qua câu chuyện này, lôi cuốn người đọc qua từng chi tiết nhỏ.

Câu chuyện xoay quanh về nhân vật chính là La Thiên chỉ là một thiếu niên bình dân, sở hữu tuyệt thế tư chất nhưng bị người đời nhận định là phế võ mạch. Hắn vô tình đạt được vô thượng Thiên Thư, mở ra chỉ có trong truyền thuyết Thần mạch, tu luyện Tạo Hóa Thần Quyết, siêu thoát phàm tục, chấn động vạn cổ.

Từ thế tục tầng dưới chót, đến Vạn Giới Chư Thiên, đạp lên toàn bộ thiên tài, tung hoành ngàn vạn tông môn, bễ nghễ thần thoại vạn tộc, thành tựu Chí Tôn Chi Vương bất hủ bất diệt vĩnh hằng siêu thoát Vạn Cổ!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Tạo Hóa Thiên Thư
Chương 2: Tuyết Dao
Chương 3: Thần mạch
Chương 4: Liễu Nguyên Bá
Chương 5: Khai mạch thành
Chương 6: Tiến giai võ giả
Chương 7: Ngươi có thể không cởi quần áo
Chương 8: Mới vào Võ Thị
Chương 9: Đấu thú
Chương 10: «Ngưng Tinh Kiếm Chỉ»
Chương 11: Phi tốc trưởng thành
Chương 12: Đột phá nhị trọng
Chương 13: Đấu Võ Trường
Chương 14: Sinh tử đấu (thượng)
Chương 15: Sinh tử đấu (hạ)
Chương 16: Sát cục
Chương 17: Thụy Thú
Chương 18: Tạo Hóa tầng một, Côn Già chi mê
Chương 19: Toàn diện tăng lên
Chương 20: Lấy một địch hai
Chương 21: Toàn diệt
Chương 22: Liễu Tử Yên khúc mắc
Chương 23: Cao đẳng võ phủ tin tức
Chương 24: Gặp nhau
Chương 25: Vong ân phụ nghĩa
Chương 26: Một chỉ kiếm gãy
Chương 27: Cảm Linh Thạch
Chương 28: Chiểu Nê Thú
Chương 29: Thái Cổ đệ nhất Thần Thú
Chương 30: Đánh chó mù đường
Chương 31: Vượt quan thứ nhất
Chương 32: La Thiên thổ lộ
Chương 33: Hung cát ở giữa
Chương 34: Đột phá tứ trọng, phương ảnh vô tung
Chương 35: Côn Già hình bóng, ta tới
Chương 36: Tiểu Hầu gia
Chương 37: Quan khí chi pháp, tam đại thiên tài
Chương 38: Ẩn tàng khảo nghiệm
Chương 39: Vụ Ảnh Võ Giả
Chương 40: La thị Quyển Dưỡng Pháp
Chương 41: Trận chiến mở màn Tiểu Hầu gia
Chương 42: Thời khắc cuối cùng
Chương 43: Làm không tệ
Chương 44: Một chỉ công thành
Chương 45: Ai thứ nhất
Chương 46: Đặc thù ban thưởng
Chương 47: Bạch Ngân khu
Chương 48: Linh Trì
Chương 49: Võ kỹ dung hợp
Chương 50: Cùng nhau đột phá

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI