Chương 1: 9000 năm sau!
Chương 2: Thế thân Lão tổ!
Chương 3: 1 chỉ bại địch!
Chương 4: Thử nghiệm 1 tay!
Chương 5: Chân chính thân tín!
Chương 6: Mãnh Hổ Quyền Đệ tứ thức!
Chương 7: 13 vang!
Chương 8: Chu Bích Lam!
Chương 9: Hàn Cốc
Chương 10: Ngưng Lực Cảnh Thập Trọng!
Chương 11: Chiến Lâm Thắng Thiên!
Chương 12: Có thể dám đánh với ta một trận!
Chương 13: Hỏa Lôi châu cùng Miên Chưởng!
Chương 14: Thiên kiêu bảng thứ 19!
Chương 15: Triệu Nô đột phá!
Chương 16: Cổ Phong kế hoạch!
Chương 17: Tắt Lâm gia!
Chương 18: Giết gà dọa khỉ!
Chương 19: Lý Chấn Vũ khiếp sợ!
Chương 20: Đồng Bì Cảnh!
Chương 21: Tô Tiểu Bạch cùng lam y nữ tử!
Chương 22: Người không bằng yêu!
Chương 23: Đỗ gia huynh đệ!
Chương 24: Tính toán giết Thiết Cốt võ giả!
Chương 25: Dương Ngư ngọc!
Chương 26: Hỏa Đan cùng Hỏa Linh Chi!
Chương 27: Bảng truy nã!
Chương 28: Đồng Bì Cảnh tiểu viên mãn!
Chương 29: Đoạn Nhiên tụ khí!
Chương 30: Ba lần thăm dò!
Chương 31: Tâm Động Nguyên Khí Quyền!
Chương 32: Thiên Địa như kỳ!
Chương 33: Liên chiến quân tử võ đài!
Chương 34: Cùng nữ nhân không có cách nào nói lý!
Chương 35: Theo ngươi khóc!
Chương 36: Tỷ muội tặng vật!
Chương 37: Cự Lực kim cương!
Chương 38: Liên hợp một trận chiến!
Chương 39: Thị nữ!
Chương 40: Tiểu Không Không!
Chương 41: Bách Huyết Triêu Thiên Công!
Chương 42: Linh Sủng!
Chương 43: Cứu người kế hoạch!
Chương 44: Một vòng tiếp một vòng!
Chương 45: Ẩn thân trường bào!
Chương 46: Mài chết Triệu Hắc Hổ!
Chương 47: Lý Tiếu Phong phẫn nộ!
Chương 48: Không Không kỹ năng thiên phú!
Chương 49: Một bồi một trăm!
Chương 50: Lý Tiếu Phong bài!