Chương: Prologue
Chương: Lòng hiếu thảo
Chương: Cuộc săn thiếu niên
Chương: Kị sĩ Ánh sáng
Chương: Sự hiện diện của Anh hùng.
Chương: Tôi đã có một quê nhà.
Chương: Kỉ cương của con người.
Chương: Bài thi tuyển mộ
Chương: Lời than vãn của Ánh sáng
Chương: Lời than vãn của Ánh sáng
Chương: Một thoáng của nền văn hóa
Chương: Anh hùng bước ra
Chương: Quái vật xâm lăng
Chương: Cuộc chiến khốc liệt chống lại quái vật
Chương: Anh hùng thứ hai
Chương 14: Xã hội tôn giáo
Chương 15: Ước mơ của kẻ đến từ tầng lớp dưới
Chương: Yonaoshi Ankoku Shin no Honsou –Ningen sukisugite ningen ni tensei shi ta chương 16 -30
Chương: Yonaoshi Ankoku Shin no Honsou –Ningen sukisugite ningen ni tensei shi ta chương 31 -203
Chương: Yonaoshi Ankoku Shin no Honsou –Ningen sukisugite ningen ni tensei shi ta chương 31 -58
Chương 59: Không chừa lại một dấu vết
Chương 60: Những chuyện sau đó
Chương 61: Khi Anh hùng trở thành phần thưởng
Chương 62: Khi Thần Bóng Tối là phần thưởng
Chương 63: Kỳ nghỉ ở Apollon
Chương 64: Date a Live
Chương 65: Cuộc chiến tình yêu ở thư viện
Chương 66: Hai cô gái thánh thiện
Chương 67: Lý do của cuộc gặp gỡ
Chương 68: Vị Thần không ai biết tới
Chương 69: Thế Giới của Bóng Tối
Chương 70: Du hành sa mạc
Chương 71: Ốc đảo
Chương 72: Mùa xuân tươi đẹp
Chương 73: Phế Tích
Chương 74: Cái Bóng
Chương 75: Đại chiến ở Thế Giới Ngầm
Chương 76: Thành Phố mất tích.
Chương 77: Tâm sự nơi thành phố hoang
Chương 78: Cô độc
Chương 79: Yonaoshi Ankoku Shin no Honsou –Ningen sukisugite ningen ni tensei shi ta *Chương 79 :Lịch sử
Chương 80: Ác Quỷ
Chương 81: Bóng Tối và Bóng
Chương 82: Tội lỗi
Chương 83: Sám hối
Chương 84: Tái sinh
Chương 85: Yonaoshi Ankoku Shin no Honsou –Ningen sukisugite ningen ni tensei shi ta *Chương 85:Trở về
Chương 86: Tương lai
Chương 87: Sự Thật của Thế Giới
Chương 88: Kết Thúc