Chương 1: Tung bỏ mình ma tâm nhưng dứt khoát
Chương 2: Ngược thời gian năm trăm năm tỉnh ngộ
Chương 3: Mời một bên chơi trứng đi
Chương 4: Cổ Nguyệt Phương Nguyên!
Chương 5: Nhân Tổ ba cổ, hy vọng thông suốt
Chương: Cổ Chân Nhân không phải đi hướng thành công, chính là đi hướng hủy diệt
Chương 6: Con đường tương lai, sẽ rất đặc sắc
Chương 7: Cổ Sư có cửu chuyển, Hoa Tửu lưu di tàng
Chương 8: Cảnh còn người mất
Chương 9: Dần dần từng bước đi đến
Chương 10: Thiên Hữu Bất Trắc Phong Vân, Luyện Cổ khác với gian khổ
Chương 11: Bất quá là sắc dụ mà thôi
Chương 12: Thanh Trúc Tửu hương, Cổ Sư phát uy
Chương 13: Dưới ánh trăng rừng trúc, một điểm châu tuyết
Chương 14: Trong khe núi giấu huyền cơ
Chương 15: Lịch sử do người thắng lợi viết
Chương 16: Cố gắng hết sức thu vào túi
Chương 17: Sơ luyện Tửu Trùng
Chương 18: Khiến cho chuyện cũ như khói phiêu tán
Chương 19: Lục chuyển bổn mạng Xuân Thu Thiền!
Chương 20: Học Đường Gia Lão bó tay rồi
Chương 21: Thế nào lại là ca ca được này thứ nhất?
Chương 22: Nguyệt Nhận bay múa
Chương 23: Dưỡng cổ tựa như nuôi dưỡng tình phụ
Chương 24: Cận Chiến Cổ Sư
Chương 25: Xuân quang chính tươi đẹp
Chương 26: Hết thảy tổ chức bản chất
Chương 27: Công nhiên vơ vét tài sản
Chương 28: Vô Bản Sinh Ý!
Chương 29: Không từ thủ đoạn
Chương 30: Phương Nguyên! Ngươi lại đây đoạt?
Chương 31: Phương Nguyên, ngươi đại họa lâm đầu rồi!
Chương 32: Trêu đùa
Chương 33: Ngươi mắng chửi đi
Chương 34: Đè nặng ngươi đánh!
Chương 35: Ngươi kêu đi
Chương 36: Tặng lễ!
Chương 37: Vừa là thỏa hiệp lại là uy hiếp
Chương 38: Ma đầu ở trong quang minh hành tẩu
Chương 39: Thương đội Cóc
Chương 40: Trong Tử Kim Thạch Thiềm Cổ ngủ
Chương 41: Cắt đá
Chương 42: Vậy mà thật sự khai ra cổ?!
Chương 43: Cuối cùng khối Tử Kim Thạch thứ sáu
Chương 44: Hầu Nhi Tửu, Tửu Trùng cơ duyên không nhường cho
Chương 45: Động tâm cơ, đã ở trong hũ không tự giác
Chương 46: Giết người không nên suy nghĩ quá nhiều
Chương 47: Cổ Kim Sinh, kỳ thật ta không muốn giết ngươi
Chương 48: Có chút đáng yêu
Chương 49: Không lo Phương Nguyên thoát ly khống chế