Chương 1: Cố nhân
Chương 2: Thương hại
Chương 3: Đường Lâm chán ghét
Chương 4: Ta có thể giải khai nan đề của ngươi
Chương 5: Ân tình, ta trả lại cho ngươi
Chương 6: Trân lung kỳ cục
Chương 7: Lâm Dương phấn khởi
Chương 8: Gặp lại lão đại
Chương 9: Không cách nào ngăn chặn tức giận
Chương 10: Báo thù bắt đầu
Chương 11: Lúc tiến hành giết chóc
Chương 12: Huyết tinh chi dạ
Chương 13: Có nữ Nguyệt Như
Chương 14: Khiêu khích
Chương 15: Như thế nào ngược sát
Chương 16: Dõng dạc
Chương 17: Kim Lăng Vương gia
Chương 18: Thiên Ma Vạn Chủng đại pháp
Chương 19: Thái Bạch tiên tửu
Chương 20: Anh hùng chi mộng
Chương 21: Họp lớp
Chương 22: Xưa nay so sánh
Chương 23: Tình người ấm lạnh
Chương 24: Lại gặp Lâm Nguyệt Như
Chương 25: Riêng phần mình phức tạp tâm tình
Chương 26: Phiền muộn
Chương 27: Tiên tửu ra mắt
Chương 28: Hèn mọn lão đạo
Chương 29: Phượng Hoàng chi mệnh
Chương 30: Lão đạo bị hù dọa
Chương 31: Dọa tê liệt
Chương 32: Quỳ
Chương 33: Bức bách
Chương 34: Oan gia tụ đầu
Chương 35: Nhỏ chắn một thanh
Chương 36: Cắt đá
Chương 37: Ân Y Vũ
Chương 38: Bảo vật tới tay
Chương 39: Âm hồn bất tán
Chương 40: Vu hãm
Chương 41: Tra ra manh mối
Chương 42: Thật xin lỗi, ta không cần
Chương 43: Trương Thanh Vân trả thù
Chương 44: Tuyệt vọng đại mập mạp
Chương 45: Bí ẩn sơ hiện
Chương 46: Lâm Nguyệt Như yêu cầu
Chương 47: Mộ Dung Kha Kha trúng độc
Chương 48: Thất Trùng Thất Thảo độc
Chương 49: Lựa chọn của Mộ Dung Hùng
Chương 50: Trị liệu