Chương 1: Có người xuất thế
Chương 2: Khởi tử hoàn sinh
Chương 3: Tụ khí thành công
Chương 4: Lăn ra trang viên
Chương 5: Thanh Đế Thần Công
Chương 6: Ngũ Hành Tụ Linh Trận
Chương 7: Đặt chân Thanh Dương thành
Chương 8: Đồng nát sắt vụn
Chương 9: Phượng Hoàng Thần Dẫn
Chương 10: Lôi Cực tông
Chương 11: Vạn Thú Bá Thể
Chương 12: Trận Pháp sư bảo tàng
Chương 13: Linh Thể tứ trọng
Chương 14: Linh thú
Chương 15: Đệ đệ hiểu lầm
Chương 16: Đại thu hoạch
Chương 17: Tiến Lục Vụ cốc
Chương 18: Không phải Đại Trận Pháp Sư
Chương 19: Đừng nghĩ còn sống rời đi
Chương 20: Đoàn Vĩnh hiệu mệnh
Chương 21: Thủ pháp của ngươi không đúng
Chương 22: Hắn không luyện hóa được Đại Địa Đỉnh
Chương 23: Tần Phụng cung điện
Chương 24: Họa từ miệng mà ra (mọi người Trung thu khoái hoạt)
Chương 25: Cao hơn một chút như vậy
Chương 26: Tần Phụng cừu gia
Chương 27: Cải biến huyết mạch
Chương 28: Đánh giết Nguyên thú
Chương 29: Bạch Giao thực lực kinh người
Chương 30: Dung hợp Bạch Long huyết mạch
Chương 31: Trùng kích Linh Thể thất trọng
Chương 32: Bạch Giao bảo tàng
Chương 33: Trả nợ
Chương 34: Đánh gãy hai chân
Chương 35: Phong quang đại táng
Chương 36: Mộ Dung tổng phủ diệt
Chương 37: Ô Thú Mã
Chương 38: Lôi Thành
Chương 39: Khẳng định không thể thông qua khảo hạch
Chương 40: Lôi Cực tông sẽ cho bao nhiêu linh thạch?
Chương 41: Vì cái gì?
Chương 42: Nghĩ không ra hắn ngu ngốc như vậy
Chương 43: Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng
Chương 44: Lôi Cực tông khảo hạch
Chương 45: Ngân Kiếm công tử
Chương 46: Hoàng Thể xuất hiện!
Chương 47: Ta biết Đế Ấn
Chương 48: Khủng bố ngộ tính
Chương 49: Ẩn tàng thiên phú
Chương 50: Dám động ngựa của hắn, chết!