Chương 1: Toàn Năng Hệ Thống
Chương 2: Thần kỳ hệ thống
Chương 3: Lão đồng học
Chương 4: Hệ thống nhiệm vụ
Chương 5: Vương Đào lại quấy phá
Chương 6: Lần thứ nhất rút thưởng
Chương 7: Lâm Vãn Tình phiền phức
Chương 8: Y thuật sơ hiển uy
Chương 9: Không may Vương Đào
Chương 10: Công ty phiền phức
Chương 11: Ngươi có bệnh
Chương 12: Lão bà bị khi phụ
Chương 13: Bồi lão bà đi nói chuyện làm ăn
Chương 14: Nói chuyện làm ăn
Chương 15: Hạ Minh giận
Chương 16: Kinh thiên đại nghịch chuyển
Chương 17: Mất mặt
Chương 18: Đưa Lâm Vãn Tình
Chương 19: Thái Cực Quyền
Chương 20: Gặp lại Tiểu Hoàng Mao
Chương 21: Đao ca
Chương 22: Thái Cực bão nổi
Chương 23: Cùng Vương Đào xé bức
Chương 24: Trong nháy mắt đánh mặt
Chương 25: Đại Tông Sư y thuật
Chương 26: Dương Vũ Hân
Chương 27: Phú nhị đại
Chương 28: Xung đột
Chương 29: Tiến cục cảnh sát
Chương 30: Thẩm vấn
Chương 31: Thúc thúc cháu trai?
Chương 32: Cục Trưởng đều đến
Chương 33: Không có chuyện?
Chương 34: Nhiệm vụ hoàn thành
Chương 35: Lâm tổng giám đốc sinh khí
Chương 36: Nịnh nọt Lâm tổng giám đốc
Chương 37: Đại tiểu thư
Chương 38: Làm cho người kinh hãi run sợ Hạ Minh
Chương 39: Bị Đại tiểu thư coi trọng
Chương 40: Hai nữ nhân đối đầu
Chương 41: Đào chân tường
Chương 42: Ta thật sự là ngôi sao lớn
Chương 43: Ngoài ý muốn
Chương 44: Người giả bị đụng
Chương 45: Lão đầu xui đến đổ máu
Chương 46: Hạ Minh rất tức giận
Chương 47: Làm cho người nháo tâm Trần Thiên Tường
Chương 48: Nhiệm vụ này có chút đại
Chương 49: Hạ Minh bị khi phụ
Chương 50: Náo nhiệt