Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Diệp Thiếu Dương - người bắt quỷ từ Mao Sơn xông xáo đô thị, đấu cùng người, quỷ, mị yêu mỹ hồ. Thi vương Tương Tây, tà thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu. Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng gia quỷ hút máu, hồ yêu bám thân nữ tổng giám đốc... Mao sơn thần thuật, thu tất cả!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Mẫu tử sát thi
Chương 2: Khai quan
Chương 3: Hỏa thiêu sát thi
Chương 4: Miêu cương cổ sư
Chương 5: Quan môn đệ tử
Chương 6: Thành tài tung hoành thiên hạ
Chương 7: Cao nhân
Chương 8: Quỷ đập tường
Chương 9: Xét nhà
Chương 10: Nước đọng
Chương 11: Thủy thi
Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ
Chương 13: Lamborghini
Chương 14: Giúp mặc quần
Chương 15: Mời đi vào giấc mộng
Chương 16: Tà linh
Chương 17: Thi ma
Chương 18: Oán linh thị nữ
Chương 19: Cổ mộ
Chương 20: Tứ huyết diệt thi hoàn
Chương 21: Dũng cảm đấu thi ma
Chương 22: Thủ linh đồng tử
Chương 23: Siêu độ oán linh
Chương 24: Lần thứ hai đi vào giấc mộng
Chương 25: Quỷ ký giả
Chương 26: Lầu bốn ký túc xá
Chương 27: Nạo xương
Chương 28: Huyết tinh phù
Chương 29: Thẩm vấn quỷ
Chương 30: Hẹn hò
Chương 31: Vũ nương (1)
Chương 32: Vũ nương (2)
Chương 33: Do thám quỷ lâu vào ban đêm
Chương 34: Nỗi buồn của nữ cảnh sát
Chương 35: Trá thi
Chương 36: Bánh bao thịt heo
Chương 37: Quỷ oa
Chương 38: Nữ sinh
Chương 39: Thất Tinh Long Tuyền Kiếm
Chương 40: Hợp tác
Chương 41: Chiêu hồn (1)
Chương 42: Chiêu hồn (2)
Chương 43: Kẻ lừa đảo
Chương 44: Trục xuất liệt đồ
Chương 45: Huyền âm huyệt
Chương 46: Tà ma thiên hạ không dám cản
Chương 47: Quỷ Oa Quốc
Chương 48: Minh Minh Tỳ Hưu Ấn
Chương 49: Tiên cảnh bấm huyệt
Chương 50: Nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ