Chương 1: Mẫu tử sát thi
Chương 2: Khai quan
Chương 3: Hỏa thiêu sát thi
Chương 4: Miêu cương cổ sư
Chương 5: Quan môn đệ tử
Chương 6: Thành tài tung hoành thiên hạ
Chương 7: Cao nhân
Chương 8: Quỷ đập tường
Chương 9: Xét nhà
Chương 10: Nước đọng
Chương 11: Thủy thi
Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ
Chương 13: Lamborghini
Chương 14: Giúp mặc quần
Chương 15: Mời đi vào giấc mộng
Chương 16: Tà linh
Chương 17: Thi ma
Chương 18: Oán linh thị nữ
Chương 19: Cổ mộ
Chương 20: Tứ huyết diệt thi hoàn
Chương 21: Dũng cảm đấu thi ma
Chương 22: Thủ linh đồng tử
Chương 23: Siêu độ oán linh
Chương 24: Lần thứ hai đi vào giấc mộng
Chương 25: Quỷ ký giả
Chương 26: Lầu bốn ký túc xá
Chương 27: Nạo xương
Chương 28: Huyết tinh phù
Chương 29: Thẩm vấn quỷ
Chương 30: Hẹn hò
Chương 31: Vũ nương (1)
Chương 32: Vũ nương (2)
Chương 33: Do thám quỷ lâu vào ban đêm
Chương 34: Nỗi buồn của nữ cảnh sát
Chương 35: Trá thi
Chương 36: Bánh bao thịt heo
Chương 37: Quỷ oa
Chương 38: Nữ sinh
Chương 39: Thất Tinh Long Tuyền Kiếm
Chương 40: Hợp tác
Chương 41: Chiêu hồn (1)
Chương 42: Chiêu hồn (2)
Chương 43: Kẻ lừa đảo
Chương 44: Trục xuất liệt đồ
Chương 45: Huyền âm huyệt
Chương 46: Tà ma thiên hạ không dám cản
Chương 47: Quỷ Oa Quốc
Chương 48: Minh Minh Tỳ Hưu Ấn
Chương 49: Tiên cảnh bấm huyệt
Chương 50: Nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ