Chương: Tạo Hóa Chi Môn (Bản Dịch) Chương 0.1 - Mắt thấy là giả
Chương: Hư không hoàng mang
Chương 1: Hiểm tử hoàn sinh
Chương 2: Tiền đồ khó khăn
Chương 3: Thương Lặc Thành
Chương 4: Bí mật trong cơ thể
Chương 5: Dịch Tinh Đại Lục
Chương 6: Nặc Chân Thuật
Chương 7: Công việc của Ninh Thành
Chương 8: Tụ Khí tầng hai
Chương 9: Việc lớn của Học viện
Chương 10: Mười danh ngạch
Chương 11: Nghe ta là được
Chương 12: Không cùng một thế giới
Chương 13: Tình cảnh của Ninh Thành
Chương 14: Một bạt tai
Chương 15: Sát
Chương 16: Tiểu ni cô An Y
Chương 17: Báo ân
Chương 18: Không thể lấy chồng
Chương 19: Kỷ Lạc Phi bi thương
Chương 20: Mạn Qua Hải Vực hiểm ác
Chương 21: Kim Thiền Tử quả
Chương 22: Bị ép vào tổ đội
Chương 23: Điên cuồng chạy trốn
Chương 24: Cường đại năng lực
Chương 25: Huyền hoàng tin tức
Chương 26: Hữu hình vô tướng
Chương 27: Mạn Qua Thành
Chương 28: Cường thực chi địa
Chương 29: Minh Tâm Học Viện
Chương 30: Đuổi theo nhận lấy cái chết
Chương 31: Con thuyền quỷ dị
Chương 32: Phương Nhất Kiếm bất đắc dĩ
Chương 33: Đạo bất đồng
Chương 34: Hoang đảo
Chương 35: Lan Sa Đảo
Chương 36: Tiến vào tâm đảo
Chương 37: Ám hồng sắc tường viện
Chương 38: Một khoản phát tài
Chương 39: Đi nơi nào
Chương 40: Lại về Mạn Qua Thành
Chương 41: Tách ra
Chương 42: Ngươi đồ kỹ nữ
Chương 43: Đại An Sâm Lâm
Chương 44: Pháp thuật Băng Hệ
Chương 45: Ác độc âm ngoan
Chương 46: Chỗ tu luyện
Chương 47: Bá chủ một phương
Chương 48: Một đôi châu hoa

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI