Chương 1: Thoát khỏi miệng sói , lại đi vào hang hổ
Chương 2: Thương giới ác ma
Chương 3: Cô có mục đích gì?!
Chương 4: Cô cư nhiên dám kêu tên người khác ?!?
Chương 5: Bốn Trọng Đã Kích
Chương 6: Người đàn ông đáng khinh
Chương 7: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân?
Chương 8: Ác có ác báo
Chương 9: Nóng quá
Chương 10: Không biết xấu hổ
Chương 11: Kế Hoạch Tà Ác
Chương 12: Cho tôi xem tôi cũng không hứng thú
Chương 13: Thật đúng là người quái dị
Chương 14: 600 vạn ?!
Chương 15: Một năm phải trả hết nợ cho tôi
Chương 16: Mắc Câu
Chương 17: Hai cái tôi điều không chọn
Chương 18: Tôi không ngại làm tiểu nhân
Chương 19: Hết thảy đều là kế hoạch của anh
Chương 20: Hay là anh không được?
Chương 21: Cô không thể đem tôn nghiêm của mình bại dưới tay anh
Chương 22: Hợp đồng cái gì !?
Chương 23: Cô chính là người thứ 2
Chương 24: Ăn không khí lớn lên
Chương 25: Song Đao “Lý Quỳ”
Chương 26: “Nhà “Tổng Tài các người”
Chương 27: Anh không phải có chứng vọng tưởng bị hại đi
Chương 28: Này còn chưa đủ
Chương 29: Từ từ , tôi là phụ nữ !
Chương 30: Anh không phải thích đàn ông sao?
Chương 31: Cô biến mất?!?
Chương 32: Xí Nghiệp Tần Thị
Chương 33: Chạy đi nơi đâu?!
Chương 34: Người vợ của Ác ma
Chương 35: Cô mặc kệ
Chương 36: Cố Ca Ca
Chương 37: Cô nhận thua
Chương 38: Nơi duy nhất để đi
Chương 39: Anh quan tâm chính mình?
Chương 40: Nhà của chúng ta không giống nhau
Chương 41: Khổ Trung Mua Vui
Chương 42: Anh đã trở lại
Chương 43: Cô nhìn cái gì?!
Chương 44: Tôi thế nào lại cam lòng hại chết em đâu ?
Chương 45: Vậy ý em là gì?
Chương 46: Anh muốn làm gì?!
Chương 47: Anh cởi quần áo làm chi?!
Chương 48: Tiểu Cánh
Chương 49: Không thể
Chương 50: Bí hiểm