Chương 1: Sở Hạo
Chương 2: Mệnh mạch
Chương 3: Doanh tiêu
Chương 4: Luyện thể
Chương 5: Cuồng Phong Quyền
Chương 6: Ta bảo vệ ngươi
Chương 7: Kẻ ngu si biến cao thủ
Chương 8: Mạnh mẽ luận bàn
Chương 9: Tam trọng lãng
Chương 10: Cảm ngộ
Chương 11: Người bạn thứ nhất
Chương 12: Vượt ải
Chương 13: Biểu ca biểu tỷ
Chương 14: Khai trương đại cát
Chương 15: Thành chủ giá lâm
Chương 16: Tài nguyên cuồn cuộn
Chương 17: Buổi đấu giá
Chương 18: Xuất Vân Kiếm Pháp
Chương 19: Nữ bạo long
Chương 20: Hắc Mộc Sâm Lâm
Chương 21: Vô uổng chi tai
Chương 22: Vân Vụ Thạch tác dụng
Chương 23: Bị chết không oan
Chương 24: Lôi xuống nước
Chương 25: Hỏa Vân Báo
Chương 26: Hai phái luận võ
Chương 27: Địa viện hai đại cao thủ
Chương 28: Đánh cược
Chương 29: Lại đánh cược
Chương 30: Phi Hỏa hiển uy
Chương 31: Thành chủ lệnh
Chương 32: Ỷ thế hiếp người
Chương 33: Chuyện ma quái
Chương 34: Cật mã tương quân
Chương 35: Nguyên thúc chấn động
Chương 36: Pháp quyết?
Chương 37: Vân phu nhân tới chơi
Chương 38: Chúc thọ
Chương 39: Luận võ trợ hứng
Chương 40: Lĩnh giáo cùng chỉ điểm
Chương 41: Mạc gia huynh đệ không may
Chương 42: Lão hồ ly
Chương 43: Đen ăn đen
Chương 44: Hung thú công thành
Chương 45: 1 kiếm kiến công
Chương 46: Ăn cướp đây này!
Chương 47: Đánh lui
Chương 48: Thứ nhất!
Chương 49: Phục dụng Hỏa Linh đan
Chương 50: Tiến vào thiên viện

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI