Chương 1: Gã quét rác sai vặt
Chương 2: Đánh vỡ nam tường không quay đầu lại
Chương 3: Liên tiếp bị đánh bại 147 tràng nam nhân
Chương 4: Hắc Thư
Chương 5: Ngạo Cốt Kim Thân
Chương 6: Bảo mã xứng tốt yên, mỹ nữ tặng anh hùng
Chương 7: Tôi Thể Cảnh tầng bốn, Khí Cảm sinh ra đời
Chương 8: Trước sau lồi lõm chân dài, da trắng mặt xinh eo thon?
Chương 9: Mộng chưởng quỹ
Chương 10: Rủi ro tiêu tai
Chương 11: Người tốt làm đến cùng, tiễn Phật đưa đến tây
Chương 12: Quỷ kế
Chương 13: Ngươi chờ
Chương 14: Lư hương
Chương 15: Lên núi tìm dược
Chương 16: Tôi Thể tầng năm
Chương 17: Chiến yêu thú
Chương 18: Người tốt có tốt báo
Chương 19: Tô Mộc đến tìm phiền toái
Chương 20: Đốt phòng ở
Chương 21: Ta cho ngươi ba chiêu
Chương 22: Sửa lại thua trận
Chương 23: Một đồ chơi
Chương 24: Địa cấp Hạ phẩm Huyết Linh chi
Chương 25: Lư hương diệu dụng
Chương 26: Tiểu nhân báo thù, suốt ngày
Chương 27: Luận Bàn Thoáng Một Tý Cũng Sẽ Không Mang Thai
Chương 28: Quá Keo Kiệt
Chương 29: Lỗ Lớn
Chương 30: Cá Bị Dính Nước Mặn Đại Xoay Người
Chương 31: Đêm Nay, Đánh Lén Ban Đêm Dương Khai
Chương 32: Chân Dương Quyết
Chương 33: Dương Nguyên Ấn
Chương 34: Khốn Long Giản
Chương 35: Đệ Nhất Tích Dương Dịch
Chương 36: Dưới Ánh Trăng Mỹ Nhân
Chương 37: Chiến Thư
Chương 38: Hồ Mị Nhi
Chương 39: Chiến!
Chương 40: Ngươi Người Này Thật Là Lợi Hại Nì
Chương 41: Tôi Thể Cảnh Tám Tầng
Chương 42: Ngày Đó... Khục... Ngươi Sờ Soạng Ah?
Chương 43: Chưởng Môn Bí Mật
Chương 44: Tô Nhan
Chương 45: Lại Đi Theo Ta Liền Cho Không Khách Khí
Chương 46: Đợi Cho Chỗ Không Người...
Chương 47: Ngươi Cảm Thấy Ta Bẩn?
Chương 48: Hiển Uy
Chương 49: Báo Cáo Thắng Lợi
Chương 50: Vứt Xác