Chương 1: Tàn phế thiếu niên
Chương 2: Mộc Băng Lăng
Chương 3: Quỷ dị hạt châu
Chương 4: Huyền Lão Quỷ
Chương 5: Ngươi, tin tưởng ta sao
Chương 6: Cực Linh Hỗn Độn Quyết
Chương 7: Cực hạn thuộc tính
Chương 8: Đúc lại đan điền
Chương 9: Không cho phép lại quăng khai tay của ta
Chương 10: Đan điền thành, dị tượng sinh
Chương 11: Dị biến
Chương 12: Chuẩn bị
Chương 13: Nguyên lực luyện thể
Chương 14: Thi đấu trong tộc
Chương 15: Trần gia Trần Thanh
Chương 16: Vương Gia có nữ tên Quân Dao
Chương 17: Vũ nhục
Chương 18: Chấn kinh
Chương 19: Chờ ta ba năm
Chương 20: Rời đi
Chương 21: Địa Ngục sinh hoạt bắt đầu
Chương 22: Lần nữa đột phá
Chương 23: Đến Ma Thú sâm lâm
Chương 24: Cuồng Lôi sức lực
Chương 25: Cự hình lợn rừng
Chương 26: Mị ảnh Tật Phong báo
Chương 27: Cấp một ma tinh
Chương 28: Cứu viện
Chương 29: Nhật Nguyệt đàm
Chương 30: Nhật Nguyệt Tiên Linh
Chương 31: Đột phá
Chương 32: Bôn Lôi Phiêu Miểu
Chương 33: Thiết Giáp Cương Nha
Chương 34: Huyền Lão Quỷ xuất thủ
Chương 35: Thần phục
Chương 36: Tách rời
Chương 37: Mạc Lâm dong binh đoàn
Chương 38: Một tên cũng không để lại
Chương 39: Dung hợp
Chương 40: Toái Tinh
Chương 41: Võ Vương nguyên đan
Chương 42: Sương Hàn trấn
Chương 43: Xung đột
Chương 44: Chiến Võ Linh
Chương 45: Cầm Vũ
Chương 46: Cầm Vũ chấn nhiếp
Chương 47: Thức tỉnh
Chương 48: Hóa ngọc Huyền Tinh
Chương 49: Tránh kim đấu giá hội
Chương 50: Đấu giá bắt đầu