Chương 1: Hỗn thế ma vương
Chương 2: Dưa hái xanh không ngọt
Chương 3: Một giấc chiêm bao mười hai năm
Chương 4: Sát cơ gợn sóng
Chương 5: Nghi hung
Chương 6: Tê liệt
Chương 7: Hạnh Hoa mập
Chương 8: Dẫn xà xuất động
Chương 9: Trùng hợp
Chương 10: Biến số
Chương 11: Hại người người
Chương 12: Chân tướng
Chương 13: Nguyên do
Chương 14: Xử trí
Chương 15: Bệnh đến
Chương 16: Ra đường
Chương 17: Thuốc
Chương 18: Lui nóng
Chương 19: Thần tiên cháo
Chương 20: Thật là thơm
Chương 21: Không tốt
Chương 22: Không chịu oan ức
Chương 23: Có qua có lại
Chương 24: Miệng thúi
Chương 25: Đi ý
Chương 26: Tin
Chương 27: Hẹn rượu
Chương 28: Biểu muội tâm tình
Chương 29: Về nhà
Chương 30: Quận chúa thật ngốc
Chương 31: Cựu địa
Chương 32: Người thứ ba
Chương 33: Ngươi là ai
Chương 34: Biểu ca thật cơ trí
Chương 35: Có tiền tùy hứng
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
Chương 37: Chờ một chút
Chương 38: Ăn cướp
Chương 39: So da mặt
Chương 40: Giao phong
Chương 41: Mưa to
Chương 42: Chém giết
Chương 43: Sinh nghi
Chương 44: Đáng tin cậy hộ vệ
Chương 45: Chống đỡ kinh
Chương 46: Hồi phủ
Chương 47: Gặp qua
Chương 48: Bao lớn chút chuyện
Chương 49: Ta không giống
Chương 50: Thần y