Chương 1: Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 1
Chương 2: Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 2
Chương 3: Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 1
Chương 4: Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 2
Chương 5: Đưa mặt đến cửa hung hăng mà đánh
Chương 6: Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 1
Chương 7: Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 2
Chương 8: Trị không hết ta chết cùng công chúa 1
Chương 9: Trị không hết ta chết cùng công chúa 2
Chương 10: Quản gia Giang Chính buồn rầu 1
Chương 11: Quản gia Giang Chính buồn rầu 2
Chương 12: Giang Chính phát uy! Hãnh diện 1
Chương 13: Giang Chính phát uy! Hãnh diện 2
Chương 14: Khiếp sợ Dược Sư Điện
Chương 15: Thật sự phát tài 1
Chương 16: Thật sự phát tài 2
Chương 17: Đột phá, bốn mạch chân khí 1
Chương 18: Đột phá, bốn mạch chân khí 2
Chương 19: Mua dược tạo phong ba 1
Chương 20: Mua dược tạo phong ba 2
Chương 21: Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 1
Chương 22: Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 2
Chương 23: Giang Trần ta so với các ngươi càng mang thù
Chương 24: Lần thứ hai vẽ mặt 1
Chương 25: Lần thứ hai vẽ mặt 2
Chương 26: Ba hạng khảo hạch trụ cột 1
Chương 27: Ba hạng khảo hạch trụ cột 2
Chương 28: Tiến cung hội chẩn
Chương 29: Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 1
Chương 30: Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 2
Chương 31: Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn 1
Chương 32: Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn 2
Chương 33: Giang gia tiềm ẩn nguy cơ
Chương 34: Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 1
Chương 35: Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 2
Chương 36: Long gia kiêu ngạo 1
Chương 37: Long gia kiêu ngạo 2
Chương 38: Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 1
Chương 39: Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 2
Chương 40: Câu Ngọc công chúa đề nghị
Chương 41: Giang Trần ra tay tất cả kinh 1
Chương 42: Giang Trần ra tay tất cả kinh 2
Chương 43: Cảnh giới truyền thuyết 1
Chương 44: Cảnh giới truyền thuyết 2
Chương 45: Giang Phong bộc phát
Chương 46: Thống mạ quyền quý 1
Chương 47: Thống mạ quyền quý 2
Chương 48: Thế cục Vương đô gợn sóng 1
Chương 49: Thế cục Vương đô gợn sóng 2
Chương 50: Khắp nơi thái độ biến hóa 1