Huyền Thiên Hồn Tôn - Ám Ma Sư

Huyền Thiên Hồn Tôn

Đại lục Thiên Huyền! Tiêu Dao Hồn Hoàng Diệp Tiêu Dao uy chấn thiên hạ bất ngờ vẫn lạc tại Huyền Vực.

Trăm năm sau hắn trùng sinh sống lại trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền là một học viên Tinh Huyền học viện trong Lưu Vân quốc hoàng đình, hắn từ một người thường xuyên bị bắt nạt, bị người khác trào phúng là phế võ hồn, tử mạch đến trở thành kẻ có được tam sinh vũ hồn nghịch thiên trong truyền thuyết, hắn bắt đầu lữ trình chinh phục đại lục.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Sống lại (1)
Chương 2: Sống lại (2)
Chương 3: Lãnh Dĩnh Doanh
Chương 4: Vân Ngạo Tuyết
Chương 5: Cách chữa hương diễm (1)
Chương 6: Cách chữa hương diễm (2)
Chương 7: Chợ giao dịch
Chương 8: Huyết Lan đảm (1)
Chương 9: Huyết Lan đảm
Chương 10: Hiệp Hội Luyện Dược Sư
Chương 11: Tới cửa khi dễ (1)
Chương 12: Tới cửa khi dễ (2)
Chương 13: Nát trứng
Chương 14: Hội trưởng giật mình (1)
Chương 15: Hội trưởng giật mình (2)
Chương 16: Ba người cùng lên
Chương 17: Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết (1)
Chương 18: Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết (2)
Chương 19: La giáo quan (1)
Chương 20: La giáo quan (2)
Chương 21: Khảo giáo (1)
Chương 22: Khảo giáo (2)
Chương 23: Mỹ nữ đối luyện (1)
Chương 24: Mỹ nữ đối luyện (2)
Chương 25: Có qua có lại (1)
Chương 26: Có qua có lại (2)
Chương 27: quỳ xuống xin tha (1)
Chương 28: quỳ xuống xin tha (2)
Chương 29: Dạy dỗ Chu Ngạn. (1)
Chương 30: Dạy dỗ Chu Ngạn. (2)
Chương 31: Trữ vật giới chỉ (1)
Chương 32: Trữ vật giới chỉ (2)
Chương 33: Cầu trợ khu (1)
Chương 34: Cầu trợ khu (2)
Chương 35: Đại sư
Chương 36: Đại địa võ hồn (1)
Chương 37: Đại địa võ hồn (2)
Chương 38: Tam sinh võ hồn (1)
Chương 39: Tam sinh võ hồn (2)
Chương 40: Trung tâm tu luyện (1)
Chương 41: Trung tâm tu luyện (2)
Chương 42: Tụ linh trận (1)
Chương 43: Tụ linh trận (2)
Chương 44: Âm mưu quỷ kế (1)
Chương 45: Âm mưu quỷ kế (2)
Chương 46: Liên tục đột phá
Chương 47: Hãm hại (1)
Chương 48: Hãm hại (2)
Chương 49: Ni cô cũng điên cuồng (1)
Chương 50: Ni cô cũng điên cuồng (2)

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI