Chương 1: Siêu thứ nguyên Uế Thổ Chuyển Sinh!
Chương 2: Bắt đầu Uế Thổ Chuyển Sinh Madara gia?
Chương 3: Chuyển sinh thành công! Madara gia giáng lâm hải tặc thế giới!
Chương 4: Khó có thể tin Uchiha Madara!
Chương 5: Sharingan hiển uy, huyễn thuật điều khiển!
Chương 6: Trước đấu giá Rayleigh, lại đấu giá Uchiha Madara!
Chương 7: Thiên Long Nhân hiện thân, đấu giá hội bắt đầu!
Chương 8: Rayleigh lại bị hù chạy!
Chương 9: Chủ động phục nhuyễn Uchiha Madara!
Chương 10: Haki xuất thủ, Madara gia đại náo phòng đấu giá!
Chương 11: Kỳ hoa Thiên Long Nhân, Madara gia bị chọc giận!
Chương 12: Hành hung thế giới quý tộc, chấn kinh tứ phương!
Chương 13: Kinh khủng Uế Thổ Chuyển Sinh!
Chương 14: Hải quân đại tướng? Vừa vặn thử một chút mạnh bao nhiêu!
Chương 15: Để Thiên Long Nhân cũng nếm thử làm nô lệ tư vị!
Chương 16: Để Thiên Long Nhân tận mắt mình mang vòng cổ!
Chương 17: Mang ba cái Thiên Long Nhân nô lệ rêu rao khắp nơi!
Chương 18: Đổi mới Madara gia thế giới quan! Chấn kinh hải quân bản bộ!
Chương 19: Hải quân tức giận! Kizaru tự mình xuất động!
Chương 20: Bị hù chạy Doflamingo!
Chương 21: Thiên Long Nhân đâm cái sọt, tại sao muốn chúng ta lưng?
Chương 22: Hayashi Gen mở ra Sharingan?
Chương 23: Chiến trường hoa hồng nhảy múa, quét ngang hải quân!
Chương 24: Đại tướng Kizaru, lại là một cái kẻ ngu?
Chương 25: Ngươi có bị Tốc độ ánh sáng đá qua sao?
Chương 26: Kịch chiến! Uchiha Madara vs đại tướng Kizaru!
Chương 27: Nhẫn thuật? Chẳng lẽ ngươi là nước Wano người?
Chương 28: Susanoo vs Pika Pika no Mi trái cây!
Chương 29: Chuẩn bị mở ra Mangekyo Sharingan Hayashi Gen!
Chương 30: Khắc chế hệ Logia! Madara gia áp chế Kizaru!
Chương 31: Chân chính hoàn toàn thể Susano! Dọa mộng Kizaru!
Chương 32: Thâm bất khả trắc!
Chương 33: Ngươi làm sao cũng sẽ chiêu này?!
Chương 34: Kim sắc Susano! Một thương bạo chết Pacifista!
Chương 35: Kinh khủng phòng ngự! Liên tiếp nổ tung tám cái Pacifista!
Chương 36: Hải quân quá khiến người ta thất vọng!
Chương 37: Chính thức tuyên chiến! Công khai phán quyết Thiên Long Nhân?
Chương 38: Tin tức động trời! Khiếp sợ Sengoku!
Chương 39: Madara, ngươi chỉ là Zetsu đen quân cờ!
Chương 40: Để Madara gia mình nhìn xem (Naruto)!
Chương 41: Tức giận hải quân bản bộ cao tầng!
Chương 42: Tin tức tiết lộ! Chấn động hải tặc thế giới!
Chương 43: Hải quân lệnh treo giải thưởng! Bạo tăng danh vọng giá trị!
Chương 44: Madara gia đối với Hayashi Gen lớn gan suy đoán!
Chương 45: Đem Senju Hashirama cũng chuyển sinh tới?
Chương 46: Ta dạy cho ngươi làm sao chế tác Zetsu trắng!
Chương 47: 『 Thần La Thiên Chinh Shinratensei 』! Dọa mộng hải quân!
Chương 48: Mình đưa tới cửa thuyền tốt cùng tế phẩm!
Chương 49: Siêu thứ nguyên thông tin!
Chương 50: Hashirama giáng lâm! Đậu bỉ giới Ninja chi thần!