Chương 1: Đan Đế ký ức
Chương 2: Tiểu nhân hèn hạ
Chương 3: Phong mang lần đầu xuất hiện
Chương 4: Ngưng tụ Phong Phủ tinh
Chương 5: Thái Học cung
Chương 6: Đòi lại lợi tức
Chương 7: Tu tập chiến kỹ
Chương 8: Quyết chiến sinh tử
Chương 9: Luyện Dược Sư công hội
Chương 10: Trừng phạt tiểu nhân
Chương 11: Tuyệt thế mỹ nhân
Chương 12: Mục tiêu mới
Chương 13: Phong phủ sơ thành
Chương 14: Thất hoàng tử
Chương 15: Khai Thiên
Chương 16: Công chúa trả thù
Chương 17: Sát ý lẫm liệt
Chương 18: Man Hoang hầu
Chương 19: Trú Nhan dịch
Chương 20: Xa món nợ
Chương 21: Sát hạch
Chương 22: A Man
Chương 23: Đảm trên lông dài
Chương 24: Báo thù không cách đêm
Chương 25: Đại Hạ hoàng tử
Chương 26: Khủng bố A Man
Chương 27: Hỏa Vân chưởng
Chương 28: Công chúa bí ẩn
Chương 29: Long Trần khiếp sợ
Chương 30: Đến chết không đổi
Chương 31: Lại nổi lên xung đột
Chương 32: Hoa Vân các mời
Chương 33: Phượng Minh tết hoa đăng
Chương 34: Tết hoa đăng khai mạc
Chương 35: Khói thuốc súng tràn ngập
Chương 36: Công chúa phương tâm
Chương 37: Đấu đan
Chương 38: Thua?
Chương 39: Thú hỏa tới tay
Chương 40: Hoàng Thường khiêu chiến
Chương 41: Long Trần cơn giận
Chương 42: Khí động cửu tiêu
Chương 43: Thú tu
Chương 44: Sắp chết giãy dụa
Chương 45: Khuất nhục cường địch
Chương 46: Hội đèn lồng kết thúc
Chương 47: Luyện hóa thú hỏa
Chương 48: Vân Kỳ bí ẩn
Chương 49: Đan cốc
Chương 50: Đông như trẩy hội