Dược Thần (Dị Giới Dược Thần) - Ám Ma Sư

Dược Thần (Dị Giới Dược Thần)

Đại lục công nhận đệ nhất cường giả, Tư Đặc Ân đại lục duy nhất nhất danh linh dược thánh sư, đại lục xuất sắc nhất thiên tài Kiệt Sâm, tại lần thứ nhất thí nghiệm ngoài ý muốn trung, tiến vào thời không loạn lưu, về tới ba ngàn năm trước Linh Sư man hoang thời đại, tại này Linh Dược Sư phát triển còn chưa thành thục niên đại, tại này rớt lại phía sau Linh Sư thời đại, mà lại coi trọng sinh sau Kiệt Sâm, như thế nào lợi dụng lực lượng của mình, lại lần nữa đứng ở đại lục điên phong, đột phá kiếp trước của mình gông cùm xiềng xiếc!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 6: Dung dịch hoả nguyên tố trụ cột
Chương 7: Thủ pháp thần kỳ
Chương 8: Linh Dược Sư công hội
Chương 9: Kỹ thuật lưu
Chương 12: Trùng kích lục cấp
Chương 13: Tiến hành theo chất lượng
Chương 14: Tát Cáp hội trưởng
Chương 17: Khắc Lai Nhân tức giận
Chương 22: Linh hoàn
Chương 23: Thời khắc nguy cơ
Chương 24: Thì ra là thế!
Chương 25: Khiêm tốn!
Chương 26: Tu luyện!
Chương 29: Quyết đấu
Chương 30: Linh Thần Quyết
Chương 31: Nam tước Cáp Duy
Chương 32: Một chiêu
Chương 33: Đột phá Cấp bẩy
Chương 34: Củng cố
Chương 35: Hồi Linh dược tề
Chương 36: Giám bảo
Chương 37: K S đại sư
Chương 38: Đấu giá hội
Chương 39: Hiền Giả thạch
Chương 40: Tranh đoạt
Chương 41: Tiếu Ba xấu hổ
Chương 42: Tinh Anh đường
Chương 43: Cút ra ngoài!
Chương 45: Phế vật!!!
Chương 46: Bài danh đệ nhất Tinh Anh Đường
Chương 47: Lâm Đạt khiếp sợ
Chương 48: Dạy bảo Tiếu Ba
Chương 49: Hàn tinh thiết tinh
Chương 50: Trọng lực thùy sức
Chương 51: Trọng lực huấn luyện
Chương 54: Gặp người quen
Chương 55: Đàm giới!
Chương 56: Thật sảng!
Chương 57: Quái thai!
Chương 60: Quản gia Thành chủ
Chương 61: Ta có thể trị liệu
Chương 62: Trị liệu hương diễm (thượng)
Chương 63: Trị liệu hương diễm (hạ)
Chương 64: Oan gia ngõ hẹp
Chương 65: Chiến đấu
Chương 66: Một đòn liều mạng
Chương 67: Cùng chiến đấu
Chương 68: Quản sự Linh sư công hội
Chương 68: Tứ phương chấn động
Chương 74: Ai đến cầu xin cũng vô dụng

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI