Chương 1: Mãng Tước Thôn Long
Chương 2: Nguyên Văn
Chương 3: Tô Ấu Vi
Chương 4: Nguyên Văn lực lượng
Chương 5: Tề Nhạc, Liễu Khê
Chương 6: Tổ địa từ đường
Chương 7: Thần Bí Chi Địa
Chương 8: Tìm bát mạch
Chương 9: Bát mạch hiện
Chương 10: Được thụ cơ duyên
Chương 11: Tề Vương khẩu vị
Chương 12: Nguyên thực
Chương 13: Xông mạch
Chương 14: Thần hồn
Chương 15: Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp
Chương 16: Đào góc tường
Chương 17: Lâm Phong
Chương 18: Văn Võ
Chương 19: Khai mạch
Chương 20: Nguyên thuật
Chương 21: Long Bộ, Long Bi Thủ
Chương 22: Đại khảo tiến đến
Chương 23: Sơ lộ tranh vanh
Chương 24: Hiển uy
Chương 25: Chiến Lâm Phong
Chương 26: Quật khởi xu thế
Chương 27: Phủ thử kết thúc
Chương 28: Nhập Giáp viện
Chương 29: Ngọc Linh thác nước
Chương 30: Khai ba mạch
Chương 31: Lập uy
Chương 32: Băng Hỏa Tụ Nguyên Văn
Chương 33: Hai nữ tương kiến
Chương 34: Mưu linh thác nước
Chương 35: Ngọc Linh thác nước chi đấu
Chương 36: Ám chiêu
Chương 37: Song song đột phá
Chương 38: Hắc Lâm Sơn Mạch
Chương 39: Gặp địch
Chương 40: Chỉ còn cái này
Chương 41: Huyền Mang Thuật
Chương 42: Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật
Chương 44: Tô Ấu Vi tiến bộ
Chương 45: Phủ thử trước khi
Chương 46: Phủ thử bắt đầu
Chương 47: Khác thường
Chương 48: Kế tiếp
Chương 49: Chiến Liễu Khê
Chương 50: Kinh diễm toàn trường

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI