Chương 1: Ba ngàn dặm cấm
Chương 2: Trảm thiên nhất kiếm
Chương 3: Lần nữa bước vào con sông kia thiếu niên áo trắng
Chương 4: Chín ngày
Chương 5: Một năm
Chương 6: Khuynh hướng cố sơn đi
Chương 7: Tiết 1
Chương 8: Trời sinh đạo chủng
Chương 9: Tùy ngươi
Chương 10: Công tử chỉ là sợ phiền phức
Chương 11: Giống bông hoa một dạng
Chương 12: Kiếm Đường ba tĩnh
Chương 13: Sơ lộ phong mang
Chương 14: Lại một năm nữa
Chương 15: Rốt cục đến phân biệt
Chương 16: Ta nhìn lầm ngươi
Chương 17: Không phải một ngày chi lạnh
Chương 18: Nói một không hai
Chương 19: Một bộ Kiếm Kinh bốn chữ
Chương 20: Vấn kiếm với lão giả áo đen
Chương 21: Kiếm về Thanh Sơn
Chương 22: Vịt con xấu xí lần thứ nhất bay lượn
Chương 23: Trùng phùng lời nói trong đêm
Chương 24: Chín đêm
Chương 25: Phải có kiếm
Chương 26: Nhìn thấy một đôi mắt
Chương 27: Đỉnh núi có việc
Chương 28: Cách đầy trời huyết hoa tương đối
Chương 29: Người là ta giết
Chương 30: Một đóa hiếm thấy vào mây đến
Chương 31: Một bình nước trà nghèo ý tứ
Chương 32: Một đạo thiết kiếm cái sơn hà
Chương 33: Trong gió tuyết một chiếc giếng cổ
Chương 34: Trên đá suối hai bóng người
Chương 35: Nguyên lai hắn chính là Tỉnh Cửu
Chương 36: Khai hội
Chương 37: Thiếu niên ngươi ý muốn như thế nào?
Chương 38: Kiếm đâu
Chương 39: Tức giận Cố Thanh
Chương 40: Thanh khê một tiếng cười
Chương 41: Cướp người
Chương 42: Ta nguyện Thanh Sơn đệ cửu phong
Chương 43: Ta cũng là nghĩ như vậy
Chương 44: Cắt đứt thanh phong
Chương 45: Ta sợ không kịp
Chương 46: Nhìn liền nhìn đi
Chương 47: Tiên Nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh
Chương 48: Nguyên lai ngươi một mực tại nơi này
Chương 49: Giải tán
Chương 50: Gọi tiếng sư thúc tới nghe