Chương 1: Người chết hãm hại
Chương 2: Tận thế
Chương 3: Chiến thần
Chương 4: Xâm nhập
Chương 5: Trở về
Chương 6: Nói thẳng
Chương 7: Cử đi giấy thông báo
Chương 8: Ngoài ý muốn
Chương 9: Đánh cược
Chương 10: Chiến tông sư
Chương 11: Thăm dò
Chương 12: Quái vật (thượng)
Chương 13: Quái vật (hạ)
Chương 14: Khát vọng
Chương 15: Lựa chọn!
Chương 16: Liên tục đột phá!
Chương 17: Loạn Vũ
Chương 18: Quà sinh nhật (thượng)
Chương 19: Quà sinh nhật (trung)
Chương 20: Mánh khóe
Chương 21: Đuổi việc
Chương 22: Gặp lại
Chương 23: Cung Thiên Hạt
Chương 24: Vây quét
Chương 25: Long hổ đấu
Chương 26: Võ Thánh giá lâm
Chương 27: TV nói chuyện
Chương 28: Tô gia
Chương 29: Phong hồi lộ chuyển
Chương 30: Mỗi người đi một ngả
Chương 31: Tử Vong bắt đầu
Chương 32: Ninh Nguyệt Thiền
Chương 33: Không ăn ta ném đi
Chương 34: Chữa thương
Chương 35: Tặng cung
Chương 36: Màn che kéo ra
Chương 37: Vận mệnh chi chiến
Chương 38: Bí mật kinh thiên
Chương 39: Thời không loạn lưu
Chương 40: Ngoài ý muốn trở về
Chương 41: Rèn luyện
Chương 42: Ngấp nghé
Chương 43: Cưỡng đoạt
Chương 44: Giao thủ
Chương 45: Gặp lại
Chương 46: Tử thần tín vật
Chương 47: Giả trận pháp sư
Chương 48: Thở dốc
Chương 49: Thảm thiết
Chương 50: Đoạt tâm phệ hồn