Chương 1: Hệ Thống xuất hiện
Chương 2: Thay Đổi
Chương 3: Tân Thủ Nhiệm Vụ
Chương 4: Đẳng cấp tăng lên liên tục
Chương 5: Vampire Huyết Thống
Chương 6: Hoàn Thành Tuân Thủ Nhiệm Vụ
Chương 7: Valhein - Thợ Săn Ác Ma
Chương 8: Đại Thu Hoạch
Chương 9: Busujima Saeko
Chương 10: Dị Thế Giới
Chương 11: Nguy Hiểm Lizardman
Chương 12: Kamen Rider Decade
Chương 13: Hibiki
Chương 14: Agito Of The Seed
Chương 15: Thuế biến
Chương 16: Thực lực tăng lên
Chương 17: Orc cùng Nhiệm Vụ
Chương 18: Trứng Ma Thú
Chương 19: Giao chiến
Chương 20: Thu hoạch lớn
Chương 21: Nham Hiểm Funkin
Chương 22: Sword of Red Flames
Chương 23: Tiến Công
Chương 24: Faiz Axel
Chương 25: Thu Hoạch Lớn
Chương 26: Găng Tay Băng Giá
Chương 27: Saeko phục thị
Chương 28: Cướp của người giàu chia cho người nghèo
Chương 29: Cường Giả kiếm tiền rất dễ
Chương 30: Bữa tiệc chúc mừng tốt nghiệp
Chương 31: Hoàng Phúc, Trần Linh Nhi
Chương 32: Đám người kinh ngạc (1)
Chương 33: Đám người kinh ngạc (2)
Chương 34: Triệu Tích Vũ
Chương 35: Đế Đô tình hình
Chương 36: Đế Đô Đại Học Quốc Tế
Chương 37: Liễu Ngọc
Chương 38: Xui xẻo Liễu Ngọc
Chương 39: Anh Hùng cứu Mỹ Nhân
Chương 40: Xinh đẹp nữ cảnh sát
Chương 41: Liễu Ngọc thân nhân
Chương 42: Ngoài ý muốn phát hiện
Chương 43: Mua nhà gặp biến cố
Chương 44: Mua Biệt Thự
Chương 45: Phát triển thế lực
Chương 46: Ăn Saeko
Chương 47: Mẹ con gặp mặt
Chương 48: Mẹ con nói chuyện
Chương 49: Rozen chấn kinh
Chương 50: Thay Đổi