Chương 1: Mới sinh
Chương 1: Tân sinh
Chương 2: Hệ Máy Móc
Chương 2: Cơ Giới hệ
Chương 3: Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ
Chương 4600: Ngàn kinh nghiệm!
Chương 4: 60 vạn kinh nghiệm!
Chương 5: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 5, trang bị nhẹ động lực cánh tay
Chương 6: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 6, bắt đầu hành động!
Chương 7: Kinh ngạc
Chương 8: Xã hội ta Tiêu ca, người hung ác tao nói nhiều
Chương 9: Kịch chiến
Chương 10: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 10, cú vọ
Chương 11: Thiên nhược hữu tình Thiên diệc lão ta là Tiêu ca tục 1 giây
Chương 11: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 11, Trời có tình trời hẳn cũng già thôi, ta vì Tiêu ca tục 1 giây
Chương 12: Nguyên thân phận
Chương 12: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 12, nguyên thân thân phận
Chương 13: Du đãng giả gg
Chương 13: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 13, người du đãng gg
Chương 14: Thời đại cũ cùng thời đại mới
Chương 14: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 14, thời đại trước cùng thời đại mới
Chương 15: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 15, trộm
Chương 16: Dữ
Chương 16: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 16, ác mộng
Chương 17: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 17, giết
Chương 18: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 18, ngươi không biết thế giới lớn bao nhiêu
Chương 19: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 19, 100 vạn treo giải thưởng! Cấp A nhiệm vụ!
Chương 19: Trăm vạn treo giải thưởng! Cấp A nhiệm vụ!
Chương 20: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 20, lén qua
Chương 21: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 21, nghe nói đánh cờ lão đầu là 1 loại sáo lộ
Chương 21: Nghe nói chơi cờ ông lão là 1 loại động tác võ thuật
Chương 22: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 22, mô phỏng sinh vật chi giả
Chương 22: Tay chân giả mô phỏng
Chương 23: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 23, hãm hại đồng đội
Chương 23: Hố đội hữu
Chương 24: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 24, nước? Không tồn tại
Chương 24: Bốn nước? Không tồn tại
Chương 25: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 25, kiến thức mới
Chương 26: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 26, người máy. Du kỵ binh
Chương 27: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 27, kẻ đuổi giết, cuối cùng thăm dò
Chương 27: Người đuổi giết cuối cùng thăm dò
Chương 28: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 28, ghen ghét
Chương 28: Đố kị
Chương 29: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 29, trở mặt
Chương 30: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 30, du kỵ binh oai
Chương 31: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 31, diệt khẩu
Chương 32: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 32, ăn nói lung tung
Chương 32: Ăn nói ba hoa
Chương 33: Siêu Thần Cơ Giới Sư Chương 33, giá trị của hắn
Chương 34: Vô đề