Chương 1: Ta cự tuyệt đính hôn! Thu hoạch được gói quà lớn!
Chương 2: Vạn Cổ Chí Tôn Thể, kinh khủng dị tượng!
Chương 3: Không cách nào cùng tồn tại, một núi không thể chứa hai hổ!
Chương 4: Chủ động khiêu khích? Thần thể tranh chấp!
Chương 5: Bước ra một bước, Hạo Nguyệt nên bị diệt!
Chương 6: Trấn áp trăm năm! Thượng Cổ miếu đường!
Chương 7: Tứ Cực cảnh giới! Pháp Tướng Thiên Địa!
Chương 8: Cơ Thủy Đại Đế! Thu hoạch được tán thành!
Chương 9: Yếu nhất người, Thánh Nhân cảnh!
Chương 10: Bất tử vật chất? Tạ Thần Tử ân không giết!
Chương 10: Liền ngươi? Còn chưa đủ tư cách!
Chương 12: Suy tính không ra? Người có đại khí vận!
Chương 13: Lăn ra biên giới! Nếu không giết chết bất luận tội!
Chương 14: Thư mời, tử kim cực sắc!
Chương 15: Cơ gia, Cơ Vân Sơn!
Chương 16: Long Cầm! Chủ động nhận chủ!
Chương 16: Một thức, trấn áp Thánh Tử!
Chương 17: Giết chết, uống máu lấy xương!
Chương 18: Tập được truyền thừa, thành đế khí vận!
Chương 19: Bày xe kéo ngọc, Kỳ Lân mở đường!
Chương 20: Khống chế Long Cầm, giống như Cổ Đế xuất hành!
Chương 21: Tử Long Vương Dược, cầm trong trắng đến đổi!
Chương 22: Thần thể sơ thành, mấy người có thể cản?
Chương 23: Thái cổ bảy đại sát phạt thuật, Diệt Tự Quyết!
Chương 24: Hấp thu tinh thần chi lực, rèn luyện!
Chương 25: Vạn Pháp Bất Xâm, một quyền oanh sát!
Chương 26: Đồ sát! Cái thế chi tư!
Chương 27: Thượng Cổ Thần Tộc, muốn kết giao!
Chương 28: Tiên điện bóng người, vượt qua dòng sông thời gian đối mặt!
Chương 29: Thu độc hoa, quỷ dị tiếng ca!
Chương 30: Tượng đá cực lớn, nhuốm máu chiến mâu!
Chương 31: Luân Hồi Pháp, Thiên Tinh Thần Mâu!
Chương 32: Chiến Tộc Thần Đế, thu hoạch được thần binh!
Chương 33: Tín vật đính ước? Tước đoạt!
Chương 34: Thái Sơ Thánh Địa đại trưởng lão, xuất thủ!
Chương 35: Thần mâu nhuốm máu, chém giết thánh thần!
Chương 36: Chém giết! Phong gia Thần Nữ tuyệt thế chi tư!
Chương 37: Toàn bộ chém giết, huyền hoàng mẫu khí!
Chương 38: Cho Cơ gia người chôn cùng! Chạy đi được sao?
Chương 39: Kế tiếp, Thái Sơ Thánh Nữ!
Chương 40: Chém giết Thánh Nữ! Thiên thê hiện! (Cầu hoa tươi đánh giá phiếu!) )
Chương 41: Đăng Thiên Thê, cái sau vượt cái trước!
Chương 42: Kim quang đại đạo hiện, thiếu niên Đại Đế ra!
Chương 43: Vạn chúng chú mục! Đông Châu An gia?
Chương 44: Chém tới vạn đạo, độc tu mình pháp!
Chương 45: Chuẩn bị luyện chế bản mệnh thần binh!
Chương 46: Mục tiêu, Tử Phủ cảnh giới!
Chương 47: Chín ngọn thần hỏa, dẫn độ lôi kiếp!
Chương 48: Chương thành công độ kiếp, thực lực cường đại!
Chương 49: Thần Tộc trưởng lão? Không gì hơn cái này!