Chương 1: Tiếu ngạo thiên hạ, chớ dám không theo
Chương 2: Song sinh Linh Hải
Chương 3: Mười cái kim tệ
Chương 4: Thư Nhã
Chương 5: Ác nô
Chương 6: Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao
Chương 7: Khẩu chiến bầy lão
Chương 8: Chỉ cần ba ngày
Chương 9: Luyện dịch thể
Chương 10: Một quyền
Chương 11: Lập uy
Chương 12: Thiên tàn Linh Thể
Chương 13: Ngươi không có mắt sao?
Chương 14: Lộ sát ý
Chương 15: Định ca cứu ta
Chương 16: Linh Bảo Các
Chương 17: Thư Nhuận Tuyết lễ gặp mặt
Chương 18: La gia khiêu khích
Chương 19: Cút xa một chút cho ta
Chương 20: Ngươi có dám chiến hay không
Chương 21: Chiến đấu đột phá
Chương 22: Vọng Hư đan
Chương 23: Từ gia không có người sao?
Chương 24: Từ Nhân Học khiếp sợ
Chương 25: Luyện sư công hội
Chương 26: Hội trưởng đại nhân
Chương 27: Hỏa Nguyên Thạch thay Hỏa Nguyên Tinh
Chương 28: Ký danh đệ tử
Chương 29: Hủ cốt thần thủy
Chương 30: Thiên Tàn Thần Quyết
Chương 31: Còn tưởng rằng ngươi không dám ra đến đâu này?
Chương 32: Khắc sâu giáo huấn
Chương 33: Đồng bài sát thủ
Chương 34: Cô cô, các ngươi làm gì
Chương 35: Vị hôn thê
Chương 36: Cái này hôn ước ta tựu không lùi
Chương 37: Đổ ước
Chương 38: Đánh đúng là ngươi
Chương 39: Từ Vạn Sơn lo lắng
Chương 40: Vô tận rừng rậm
Chương 41: Cô Tinh kiếm vũ
Chương 42: Man Tượng quyền pháp
Chương 43: Tuyệt cảnh bộc phát
Chương 44: Tứ phẩm linh đồ
Chương 45: Linh Quang Đạo Tặc Đoàn
Chương 46: Cổ động phủ
Chương 47: Hai cái bát phẩm linh đồ
Chương 48: Dị hỏa
Chương 49: Thất phẩm linh đồ
Chương 50: Bá đạo trứng