Chương 1: Trọng sinh muội muội
Chương 2: Tưởng niệm ca ca
Chương 3: Bắt lấy không buông tay
Chương 4: Hòa hảo trở lại
Chương 5: Ngoài ý muốn phản ứng
Chương 6: Chiếm trước tiên cơ
Chương 7: Mạt thế tiên đoán
Chương 8: Thích ca ca hôn
Chương 9: Thu thập vật tư
Chương 10: Kiếp trước khuê mật
Chương 11: Về nhà
Chương 12: Cuối cùng chuẩn bị
Chương 13: Mạt thế buông xuống
Chương 14: Tân đồng bọn
Chương 15: C tỉnh dị năng
Chương 16: Hoài nghi hạt giống
Chương 17: Dị năng cùng tinh hạch
Chương 18: Ức vãng tích
Chương 19: Chiếc nhẫn bí mật
Chương 20: Đại bá
Chương 21: Từ thiện đấu giá hội
Chương 22: Thần bí nam tử
Chương 23: Cường đoạt chiếc nhẫn
Chương 24: Ca ca lửa giận
Chương 25: Dị năng mất khống chế
Chương 26: Thần kỳ chiếc nhẫn
Chương 27: Trong kế hoạch
Chương 28: Biết trước là dị năng sao
Chương 29: Biến dị thú đột kích
Chương 30: Tận tình hẹn hò đi
Chương 31: Ngoại quốc bạn bè
Chương 32: Là cầu hôn sao
Chương 33: Ngươi chỉ thuộc về ta
Chương 34: Dị chủng xuất hiện
Chương 35: Ẩn hình râu ria sao
Chương 36: Tiến đến đêm trước
Chương 37: Toàn diện bùng nổ
Chương 38: Internet hỏi đáp
Chương 39: Bạo kích tiểu đội
Chương 40: Đầu chiến báo cáo thắng lợi
Chương 41: Ma hợp
Chương 42: Đại hình sào huyệt
Chương 43: Bại lộ điểm đáng ngờ
Chương 44: Nàng thuộc về hắn
Chương 45: Tân tin tức
Chương 46: Phiên ngoại chi tình mộng thượng thiên
Chương 47: Phiên ngoại chi tình mộng hạ thiên
Chương 48: Vào thành
Chương 49: Bị đánh cướp
Chương 50: Cố nhân