[Dịch] Hoành Tảo Hoang Vũ - Cô Đơn Địa Phi

[Dịch] Hoành Tảo Hoang Vũ

Truyện kể về Lâm Lạc căn cốt yếu kém, 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái đỉnh từ trên trời rơi trúng đầu biến thành trò cười của cả gia tộc nhưng từ đó hắn lại gặp được thiên đại kỳ ngộ mờ ra cho hắn một con đường thông thiên.

Người ta vẫn cho rằng nhân thể có 360 khiếu huyệt có thể thu nạp linh khí cung cấp cho võ giả khả năng nghịch thiên đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu đại đạo vô thượng. Nhưng không phải cứ sinh ra là có thể thu nạp linh khí mà cần thông qua tu luyện mà các khiếu huyệt mới có thể thu nạp linh khí. Phải nương theo quá trình rèn luyện và thu thập, tập luyện, tu tiên học đạo không chỉ cần có căn nguyên mà còn cần cả ý chí, đó là lẽ đương nhiên mà ai muốn bước theo con đường này đều phải hiểu.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Phá Đỉnh. (1)
Chương 2: Phá Đỉnh. (2)
Chương 3: Đại Cừu. (1)
Chương 4: Đại Cừu. (2)
Chương 5: Liên Tục Đột Phá.
Chương 6: Ác Nô. (1)
Chương 7: Ác Nô. (2)
Chương 8: Phát Tài Chi Đạo. (1)
Chương 9: Phát Tài Chi Đạo. (2)
Chương 10: Cướp Bóc. (1)
Chương 11: Cướp Bóc. (2)
Chương 12: Chém Giết. (1)
Chương 13: Chém Giết. (2)
Chương 14: Ngũ Hành Đồng Tu
Chương 15: Thẩm Gia Mở Tiệc. (1)
Chương 16: Thẩm Gia Mở Tiệc. (2)
Chương 17: Lần Đầu Xuất Chúng. (1)
Chương 18: Lần Đầu Xuất Chúng. (2)
Chương 19: Thắng xuất. (1)
Chương 20: Thắng xuất. (2)
Chương 21: Đột phá Bạo Khí cảnh
Chương 22: Tân niên tế điển. (1)
Chương 23: Tân niên tế điển. (2)
Chương 24: Thiêu Cửu. (1)
Chương 25: Thiêu Cửu. (2)
Chương 26: Không thể ngăn cản
Chương 27: Gia chủ Lâm gia. (1)
Chương 28: Gia chủ Lâm gia. (2)
Chương 29: Ruồng bỏ. (1)
Chương 30: Ruồng bỏ. (2)
Chương 31: Cấm tự oai
Chương 32: Thanh Mi Lộc. (1)
Chương 33: Thanh Mi Lộc. (2)
Chương 34: Phản thưởng
Chương 35: Treo Giải Thưởng. (1)
Chương 36: Treo Giải Thưởng. (2)
Chương 37: Cuồng Bạo Đan. (1)
Chương 38: Cuồng Bạo Đan. (2)
Chương 39: Hỏa Hạt Vương
Chương 40: Cương Khí Cảnh. (1)
Chương 41: Cương Khí Cảnh. (2)
Chương 42: Phục Kích. (1)
Chương 43: Phục Kích. (2)
Chương 44: Oanh sát Lâm Quảng Sâm
Chương 45: Chiến Chung Vĩnh Thanh. (1)
Chương 46: Chiến Chung Vĩnh Thanh. (2)
Chương 47: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh. (1)
Chương 48: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh. (2)
Chương 49: Lưỡng Bại Câu Thương. (1)
Chương 50: Lưỡng Bại Câu Thương. (2)

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI