Chương 1: Liều mạng giãy dụa
Chương 2: Viễn bá ta dám
Chương 3: Nghịch cảnh giết địch
Chương 4: Chà đạp tôn nghiêm
Chương 5: Lục tinh võ giả
Chương 6: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
Chương 7: Dị biến không ngừng
Chương 8: Lại hãm tuyệt cảnh
Chương 9: Hoạn nạn chân tình
Chương 10: Ám sát tổ chức
Chương 11: Lang Vương sát tâm
Chương 12: Vào Hắc Ma Trại
Chương 13: Hỏa thiêu sơn trại
Chương 14: Bóng đêm liệp sát
Chương 15: Ngư ông đắc lợi
Chương 16: Y Y biến hóa
Chương 17: Người tang vật cũng lấy được
Chương 18: Tào Lãng đột kích
Chương 19: Lòng người hiểm ác đáng sợ
Chương 20: Vũng hố hai người
Chương 21: Võ Giả Cực Cảnh
Chương 22: Tiềm lực dấu ấn
Chương 23: Giúp ngươi chống
Chương 24: Viễn bá xuất thủ
Chương 25: Bôn Lôi Sát Quyền
Chương 26: Ném cành ô-liu
Chương 27: Giá rẻ lễ vật
Chương 28: Còn non vô cùng
Chương 29: Triệt để quyết liệt
Chương 30: Vu oan hãm hại
Chương 31: Nghịch cảnh phản kích
Chương 32: Một lưới bắt hết
Chương 33: Thiên tài Sương nhi
Chương 34: Tất cả có ta
Chương 35: Lục Tự Thần Quyết
Chương 36: Hoàn Tự Quyết!
Chương 37: Thanh Trúc nguy cơ
Chương 38: Hối hận không kịp
Chương 39: Phi lễ chớ nhìn
Chương 40: Hữu nghị thăng hoa
Chương 41: Xuất sư bất lợi
Chương 42: Hình nhân thế mạng
Chương 43: Vương thất truy nã
Chương 44: Tam tinh Võ Sư
Chương 45: Không mời mà vào
Chương 46: Thừa cơ bắt chẹt
Chương 47: Vào chỗ chết đánh
Chương 48: Cự đầu đến thăm
Chương 49: Chuyển di chiến hỏa
Chương 50: Ta đau đầu quá