Chương 1: Con rơi Tiêu Thần
Chương 2: Truy sát, phản sát
Chương 3: Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh
Chương 4: Phế vật cũng không bằng
Chương 5: Chấn kinh, rung động
Chương 6: Năm viện tuyển chọn
Chương 7: Tranh phong
Chương 8: Thương Hoàng Viện phong ba
Chương 9: Bại Chu Trạch
Chương 10: Hóa Long Giản
Chương 11: Nướng sói mà ăn
Chương 12: Tru sát Quỷ Diện Ma Hổ
Chương 13: Hèn hạ người, một kiếm trảm
Chương 14: Bắt cái yêu thú làm sủng vật
Chương 15: Ước chiến
Chương 16: Chiến Phong Vân Tiêu
Chương 17: Chấn Ngục Điển
Chương 18: Đi vào viện
Chương 19: Khiêu khích, dương danh
Chương 20: Tạo Hóa Tu Luyện Tháp
Chương 21: Oan gia ngõ hẹp
Chương 22: Phiền phức không ngừng
Chương 23: Dưới ánh trăng thổ lộ tâm tình
Chương 24: Trở về, đòi nợ
Chương 25: Nhiếp gia, diệt!
Chương 26: Bỏ qua khúc mắc
Chương 27: Đi săn hoạt động
Chương 28: Kéo kiếm
Chương 29: Liền thích bị nữ nhân bảo vệ
Chương 30: Chuyến đi Đại Hoang Sơn
Chương 31: Tử Thọ Đan Dương Quả
Chương 32: Chiến Liệt Diễm Song Đầu Sư
Chương 33: Tái chiến Cổ Thành
Chương 34: Đánh ngoan ngoãn
Chương 35: Tiêu Thần vs Tư Đồ Vũ
Chương 36: Kẻ giết người, Tiêu Thần!
Chương 37: Hung hăng càn quấy
Chương 38: Kinh Long Nhất Nộ, Cửu Tiêu Triệt Phong Lôi
Chương 39: Ta nhận thua
Chương 40: Thương Hoàng Bảng thứ nhất
Chương 41: Hoàn toàn như trước đây hung hăng càn quấy
Chương 42: Thành toàn ngươi
Chương 43: Bại thiên kiêu
Chương 44: Giết không tha
Chương 45: Hỗn Nguyên Tê Thiên Thủ
Chương 46: Phá cảnh vào Thiên Huyền cầu cất giữ, cầu khen thưởng
Chương 47: Linh vực
Chương 48: Tại trông thấy Thẩm Lệ
Chương 49: Giết không tha
Chương 50: Thiên lôi tôi thể