Chương 1: Vô tận phẫn nộ
Chương 2: Bộ bộ kinh tâm
Chương 3: Nhân duyên đã hết
Chương 4: Thực lực tăng nhiều
Chương 5: Cuồng bạo tàn sát
Chương 6: Huyết sát Tư Đồ Thiên Luân
Chương 7: Thảm liệt kịch chiến
Chương 8: Thiết Huyết chấn nhiếp
Chương 9: Đẹp như tiên nữ
Chương 10: Thảm liệt tuyển bạt
Chương 11: Hồng Mông Băng Diễm
Chương 12: Toàn trường chấn kinh
Chương 13: Thêm thi đấu quyết đấu!
Chương 14: Quyết chiến Vương Phù Trần
Chương 15: Tàn khốc nghịch tập!
Chương 16: Thiên Phạt sơn mạch
Chương 17: Nguy cơ tiến đến
Chương 18: Mỹ nhân xúc động
Chương 19: Trở về từ cõi chết
Chương 20: Sơn động kiều diễm
Chương 21: Như giẫm trên băng mỏng
Chương 22: Hoàng Phủ Thánh Sơn
Chương 23: Như mộng như ảo
Chương 24: Nguy hiểm tiến đến
Chương 25: Cường thế đánh giết
Chương 26: Trước khi chết uy hiếp
Chương 27: Sóng ngầm mãnh liệt
Chương 28: Đoạn Nhai tự vận
Chương 29: Điên cuồng đào mệnh
Chương 30: Váy trắng thiếu nữ
Chương 31: Vòng vây chặn giết
Chương 32: Toàn bộ phế đi!
Chương 33: Ai cản ta thì phải chết!
Chương 34: Cuồng chiến Diệp Thiên
Chương 35: Sinh tử khiêu chiến
Chương 36: Tạo hóa trêu ngươi
Chương 37: Đàm Vân cảm động
Chương 38: Giận tím mặt
Chương 39: Tư cách tranh đoạt chiến
Chương 40: Giết người đánh cược
Chương 41: Suy bụng ta ra bụng người
Chương 42: Tim như bị đao cắt
Chương 43: Ngũ lôi oanh đỉnh!
Chương 44: Điệu hổ ly sơn
Chương 45: Tiếng than đỗ quyên
Chương 46: Cùng truy sát
Chương 47: Mượn vượn giết người
Chương 48: Hung cốc hàn đàm
Chương 49: Hàn đàm tu luyện
Chương 50: Nguy cơ tiến đến