Vân Thiên Đế - Cô Đơn Địa Phi

Vân Thiên Đế

Bình thường thiếu niên Diệp Vân, đạt được Đan Đế, Trận Hoàng hai vị đại năng cách một thế hệ truyền thừa, tại trong loạn thế quật khởi, cùng vô số thiên kiêu tranh phong, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, thành tựu một đời Thiên đế.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Cứu cha
Chương 2: Tu luyện
Chương 3: Đòi nợ
Chương 4: Giải quyết
Chương 5: Thu phục
Chương 6: Không nghĩ tới đi
Chương 7: Giết trở về
Chương 8: Bảo hộ? Nhục nhã?
Chương 9: Đột nhiên tăng mạnh
Chương 10: Bạo sát
Chương 11: Giả heo ăn thịt hổ
Chương 12: Diệt sơn tặc, đại thu hoạch
Chương 13: Xung kích bí cảnh
Chương 14: Khảo hạch
Chương 15: Kinh người
Chương 16: Giáp trung
Chương 17: Tinh Động quyết
Chương 18: Hoàng Kim trì
Chương 19: Cáo mượn oai hùm
Chương 20: Liệt Diễm Thánh Thể
Chương 21: Chỉ điểm
Chương 22: Đinh Văn Đông
Chương 23: Thể chất thức tỉnh
Chương 24: Kinh động toàn thành
Chương 25: Lịch luyện
Chương 26: Phục sát, phản sát
Chương 27: Kiểm kê
Chương 28: Phẫn nộ
Chương 29: Tuyệt sắc khuynh thành
Chương 30: Thánh thể chi uy
Chương 31: Kiếm tiền
Chương 32: Sơn tặc vào thành
Chương 33: Cầm xuống
Chương 34: Tư Đồ Hùng ước chiến
Chương 35: Sau cùng vật liệu
Chương 36: Đột phá Thiết Nhục cảnh
Chương 37: Chiến Tư Đồ Hùng
Chương 38: Cam Khỉ La định ngày hẹn
Chương 39: Cướp ngục, trả thù
Chương 40: Bán
Chương 41: Trận pháp hiện
Chương 42: Đinh gia đại nạn
Chương 43: Tường đổ mọi người đẩy
Chương 44: Lại không Đinh gia
Chương 45: Tiến về quận thành
Chương 46: Phân tổ
Chương 47: Đấu vòng loại
Chương 48: Chính thức đối chiến
Chương 49: Đối chiến Chư Tinh
Chương 50: Thắng liên tiếp

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI