Chương 1: Thiếu niên Lâm Phong
Chương 2: Thái Cổ Long Tượng Quyết Chương 2
Chương 3: Phế chó nô
Chương 4: Khôi phục thực lực
Chương 5: Xung đột thăng cấp
Chương 6: Thập tinh diệu nhật, thiên tài hàng lâm
Chương 7: Lực lượng khảo thí
Chương 8: Tám trăm năm chưa từng vang lên tiếng chuông
Chương 9: Chiến
Chương 10: Hiển uy
Chương 11: Đánh giết Bạch Nhất Phi!
Chương 12: Tiềm Long xuất uyên, kẻ này tương lai nhất định phi phàm!
Chương 13: Đại Lực Phục Long Đan
Chương 14: Không trọn vẹn Liệt Dương kiếm pháp
Chương 15: Đại sư tỷ Tiêu Nhã Phi
Chương 16: Dực Xà
Chương 17: Đại khai sát giới
Chương 18: Liệt Dương thăng không, một kiếm bị mất mạng!
Chương 19: Phệ Hồn điện
Chương 20: Liên thủ giết địch
Chương 21: Âm Dương Vô Cực đồ
Chương 22: Huyền Băng hàn dịch
Chương 23: Đường Lang Bộ Thiền chim sẻ núp đằng sau
Chương 24: Đột phá tu vi
Chương 25: Quyết đấu Võ Sư
Chương 26: Thái Cổ cấm kỵ chi thuật
Chương 27: Băng mãng xà
Chương 28: Hoàng kim thần dịch
Chương 29: Võ hồn tiến hóa! Ba tòa thôn phệ lỗ đen hiện!
Chương 30: Võ đạo quyết đấu
Chương 31: Nghiền ép
Chương 32: Đại lực Ma Thần
Chương 33: Trực tiếp đánh giết
Chương 34: Tu luyện tháp
Chương 35: Liền ngươi như vậy mặt hàng, cũng dám tới gây sự với ta?
Chương 36: Bạo rút Từ Tử Hạo
Chương 37: Nghiền ép Đoan Mộc Lỗi
Chương 38: Yêu ma làm loạn
Chương 39: Yêu ma thế lực
Chương 40: Huyết Yêu sơn
Chương 41: Chém Hấp Huyết Ma Bức thống lĩnh
Chương 42: Oan gia ngõ hẹp
Chương 43: Huynh đệ
Chương 44: Cường thế phản kích
Chương 45: Cửu U Hoàng Tuyền nước
Chương 46: Đại sát tứ phương
Chương 47: Đoan Mộc Thiên
Chương 48: Cướp đoạt tới tay
Chương 49: Đột phá! Võ Giả mười trọng thiên!
Chương 50: Cửu thiên hoàn hồn trận